Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού στον Δήμο Θέρμου με φωτιστικά σώματα LED

κωνσταντα

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 13΄00’ μ.μ., στο Δημαρχείο Θέρμου ο Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας και ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “DASTERI SYSTEMS A.E.” κ. Γιάννης Δαστερίδης, υπέγραψαν τη σύμβαση εκτέλεσης της Προμήθειας με τίτλο : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED”.
Πρόκειται για το έργο αναβάθμισης φωτισμού του Δήμου το οποίο έχει ως στόχο την ολική αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων, με νέα υψηλής τεχνολογίας “έξυπνα” φωτιστικά & λαμπτήρες τύπου LED. Η τόσο σημαντική για τον Δήμο και τους Δημότες επένδυση, περιλαμβάνει την αντικατάσταση 3.845 φωτιστικών σημείων με την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία 3.845 τεμ. νέων υπερσύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου Led, συμπεριλαμβανομένης της 10ετούς εγγύησης/συντήρησης καλής λειτουργίας από την Ανάδοχο Εταιρεία. Τα “έξυπνα” φωτιστικά τύπου LED φέρουν προεγκατάσταση για μελλοντική χρήση συστήματος διαχείρισης φωτισμού.
Ο Δήμαρχος κ . Σπυρίδων Κωνσταντάρας δήλωσε : “Η Δημοτική Αρχή εν μέσω της ενεργειακής κρίσης η οποία ταλαιπωρεί την Χώρα, προχωρά στην υλοποίηση ενός αναπτυξιακού Έργου υποδομής το οποίο θα απολαμβάνουν οι πολίτες για τις επόμενες δεκαετίες. Με το συγκεκριμένο έργο αναβαθμίζουμε ποιοτικά και αισθητικά το φωτιστικό δίκτυο του Δήμου σε όλη την γεωγραφική του έκταση, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, καθώς και το αίσθημα της ασφάλειας των δημοτών. Η συγκεκριμένη επένδυση θα εξασφαλίσει στους δημότες ποιοτικό και αποδοτικότερο φωτισμό, παρέχοντας παράλληλα στον Δήμο βελτίωση του Περιβαλλοντικού του Αποτυπώματος (Μείωση Εκπομπών Ρύπων CO2) και εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας ύψους άνω του 50%. Η συγκεκριμένη επένδυση δίνει στον Δήμο μας την δυνατότητα για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας με επιβραύευση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 αρθρο 7, ΦΕΚ 3424/02.07.2022) καθώς και την προοπτική ένταξης σε χρηματοδοτήσεις πρωτοποριακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για άσκηση περιβαλλοντικών πολιτικών.”

zenith