Συνεδριάζει την Δευτέρα 17 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

dimarxeiothermou

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, και σε συνδυασμό με τη Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/29-04-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137) ΚΥΑ, στην 11η/2024 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτική), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:00, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) με επιμέρους λογαριασμούς δικαιούχων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στο Υποέργο «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις»: με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462» – [Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου]
«Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης» – [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Λάμπου Αικατερίνη]
«Αποδοχή δωρεάς για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θέρμου με αναμόρφωση προϋπολογισμού» – [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]
«Ενίσχυση άπορου δημότη με παροχή ειδών διατροφής για το έτος 2024» – [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Μηναδάκη Δέσποινα]
«Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη για λόγους υγείας» – [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Μηναδάκη Δέσποινα]
«Επικινδυνότητα διέλευσης οχημάτων – διακοπή κυκλοφορίας δρόμου Ανάληψη – Πούλιανη – Γέφυρα Μπανιά, στη θέση Βράχος Πούλιανης» – [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σπυρόπουλος Απόστολος – Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ανάληψης κ. Μπέλλος Παναγιώτης]
«Συνδιοργάνωση συνεδρίου για την ανάδειξη του πολιτιστικού και θρησκευτικού πλούτου της περιοχής» – [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]
«Προγραμματισμός διοργάνωσης εκδηλώσεων» – [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κότσαλος Κων/νος]
«Έκδοση ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου περί προστασίας των ποιμνίων από τους λύκους» – [Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, (https://www.youtube.com/channel/UCRSVIlD9iSggZ2UuOG7dtKw), όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.



googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith