Συνεδριάζει την Δεύτερα 12 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

aithousa dhmotikou symvouliou

Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό
Συμβούλιο Αγρινίου, επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους
2023.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ.
1/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
2. Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών
Φαινομένων του Δήμου Αγρινίου, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 8/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
3. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφαση Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
κ. Καλαντζής).

zenith