Συναντήσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη για τα «Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027»

20230609 ΖΑΪΜΗΣ interreg (2)

Ο Aντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος InterregVI-A Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027 και των Περιφερειών που συμμετέχουν σ’ αυτό, στις 8 Ιουνίου 2023 στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της συνεδρίασης της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος InterregVI-A Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν πιθανά έργα στρατηγικού χαρακτήρα για τις Στοχευμένες Προσκλήσεις, η οργάνωση και η μεθοδολογική προσέγγιση αυτών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των Στοχευμένων Προσκλήσεων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης, Φωκίων Ζαΐμης, ενημέρωσε τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά τις προτεραιότητές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και πώς αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν. Έδωσε έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις προτεραιότητες των έργων που περιλαμβάνουν έργα στους εξής άξονες: περιβάλλον, τουρισμός, πολιτισμός, επιχειρηματικότητα και πολιτική προστασία.
Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης, Φωκίων Ζαΐμης, «Βάζουμε τις βάσεις και γερά θεμέλια για τα νέα προγράμματα Interreg Ελλάδα- Ιταλία 2021-2027. Είναι σημαντική η παρουσία μας στις προκαταρκτικές αλλά καθοριστικές συζητήσεις για το νέο Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027 στην έδρα της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος στην Θεσσαλονίκη μαζί με τις Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων αλλά και των Ιταλικών, της Απουλίας της Καλαβρίας και της Βασιλικάτας. Το βασικό δεν είναι μόνον να ανταλλάξουμε απόψεις σε ιδέες και σχέδια προτάσεων αλλά να εστιάσουμε στις ανάγκες της κοινωνίας και στο πώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορέσει να δώσεις λύσεις και να βοηθήσει συμπληρωματικά εκεί που άλλα προγράμματα αδυνατούν όπως το ΕΣΠΑ και τα άλλα εθνικά προγράμματα. Η συνεχής επαφή μας με την καθημερινότητα του πολίτη και της επιχείρησης τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά και ο συντονισμός και η αποπεράτωση των υφισταμένων έργων είναι απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία των μελλοντικών προγραμμάτων. Κυρίαρχος στόχος είναι η ενίσχυση και η αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από δράσεις που θα αναδείξουν τις δεξιότητες κάθε επαγγελματία».googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith