Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου στον Αστακό

apostolis ntinos

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δια Ζώσης Δημόσια Συνεδρίαση την εικοστή εβδόμη (27η) του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν. 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith