Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας των Αγίων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου & Ελένης

agios konstadinos

« Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την ασφαλή λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας των Αγίων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου & Ελένης, κατά τον εορτασμό της μνήμης τους, Πολιούχων της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.»
4. Την υπ’ αριθμ. 6313/23/966431 από 12/05/2023 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου και

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της λιτάνευσης της Ιεράς εικόνας των Ισαποστόλων Κων/νου & Ελένης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στη Δ.Κ. Αγίου Κων/νου Δήμου Αγρινίου την Κυριακή 21/05/2023, προκειμένου τελεσθεί με ασφάλεια ο εορτασμός των Αγίων & Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, καθώς και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας.

ΆΡΘΡΟ (1)
Α. Την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων, από ώρα 14.00΄ μέχρι 21.00΄ ώρα, στις ενταύθα δημοτικούς οδούς: Αγίου Κωνσταντίνου – Ιωνίας – Εθνικής Αντιστάσεως, στο τμήμα της από το σημείο που διασταυρώνεται με τη δημοτική οδό Ιωνίας, έως το σημείο που διασταυρώνεται με τη δημοτική οδό Αγίου Κωνσταντίνου, μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ιωνίας προς Αγίου Κωνσταντίνου – Αγίου Κωνσταντίνου, προκειμένου στο δρομολόγιο αυτό, να γίνει με ασφάλεια η λιτάνευση της Ιεράς εικόνας.
Β. Την σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων, στην ως άνω διαδρομή και την εκτροπή αυτής μέσω παρακαμπτηρίων δημοτικών οδών, από ώρα 19.30΄ έως ώρα 21.00΄ της 21/05/2023.

ΆΡΘΡΟ (2)
Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΆΡΘΡΟ (3)
Έναρξη ισχύος της παρούσης την 21/05/2023 και ώρα 14.00΄.

ΆΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλόμενων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

zenith