Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου: Εμβολιασμός παιδιών ωφελούμενων του παραρτήματος Ρομά

emvoliasmos 2

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομάτου Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με την 1η και 3η ΤΟ.Μ.Υ. Αγρινίου πραγματοποίησε την Παρασκευή 17Μαρτίου έλεγχο εμβολιαστικής κάλυψης και εμβολιασμό παιδιών ωφελούμενων του παραρτήματος Ρομά.
Η συγκεκριμένη δράση ήταν η τέταρτη από μια σειρά δράσεωνπουπραγματοποιoύνται από κοινού από τις τρεις δομές.
Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5001499.

zenith