Δήμος Μεσολογγίου Διανομή τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

trofima ap

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου
Ι.Π. Μεσολογγίου μέσω της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου χθες ημέρα Τετάρτη 23
Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. ολοκλήρωσε την προγραμματισμένη
μηνιαία διανομή του, στις οικογένειες που τα μέλη τους είναι εγγεγραμμένα ως δικαιούχοι
του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαικής Ένωσης.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με άψογο τρόπο και με την τήρηση των
υγειονομικών μέτρων προστασίας από την νόσο covid-19. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο:
Κοινωνικό Παντοπωλείο: 26310 232192
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Δήμητρα Παλιάτσα, Ευαγγελία Νικολοπούλου

zenith