Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου

parelash agrinio 28

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε δημοτικές οδούς της πόλης του Αγρινίου για την ασφαλή διεξαγωγή της παρελάσεως για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, την Δευτέρα 25.3.2024».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3.Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου από τον Δήμο Αγρινίου.
5. Τηνυπ’ αριθ. 6313/24/580348 από 20.3.2024 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1. Την απαγόρευση στάσης-στάθμευσης των οχημάτωντηνΔευτέρα 25.3.2024,ως ακολούθως:
α.Από 07.00′ ώραμέχρι 11.30′ ώρα,στις παρακάτω ενταύθα δημοτικές οδούς:
– Στο τμήμα της οδού Ζωοδόχου Πηγής, από την οδό Σπ. Τσικνιά μέχρι την οδό Σουλίου και
– Στο τμήμα της οδού Σπ. Τσικνιά, από την οδό Καζαντζή μέχρι την πλατεία Ειρήνης.
β. Από 08.00΄ ώρα μέχρι 13.00΄ ώρα, στις παρακάτω ενταύθα δημοτικές οδούς:
– Παπαστράτου, σε όλο το μήκος της, πλην των τμημάτων που είναι πεζοδρομημένα και
– Στο τμήμα της οδού Χαρ. Τρικούπη, από την οδό Παναγοπούλου μέχρι την οδό Μακρή.

2.Την σταδιακή διακοπή και απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων την Δευτέρα 25.3.2024, ως ακολούθως:
α. Από 08.00΄ ώρα μέχρι 13.00΄ ώρα, στις παρακάτω ενταύθα δημοτικές οδούς:
– Παπαστράτου, σε όλο το μήκος της, πλην των τμημάτων που είναι πεζοδρομημένα και
– Στο τμήμα της οδού Χαρ. Τρικούπη, από την οδό Παναγοπούλου μέχρι την οδό Μακρή,
β. Από 10.00΄ ώρα μέχρι 13.00΄ ώρα, στις παρακάτω ενταύθα δημοτικές οδούς:
– Στο τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, από την οδό Ξενοπούλου έως την οδό Καζαντζάκη,
– Βάρναλη,
– Μπότσαρη,
– Ελύτη,
– Δημοτσελίου,
– Σπ. Τσικνιά,
– Π. Σούλου,
– Αφών Παναγοπούλου,
– Μακρή,
– Λουριώτη,
– Κοραή,
– Καραπαππά,
– Ι. Ρίτσου.
γ. Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα γίνεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών.

ΑΡΘΡΟ (2)
Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.
ΑΡΘΡΟ (3)
Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η07.00΄ ώρα της Δευτέρας 25.3.2024.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

-Ο-
Διευθυντής
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Ταξίαρχοςgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith