Ξεκινούν οι εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας

Παιδικός Σταθμός 2

Με την παρούσα ανακοίνωση σάς ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας από την 20-05-2024 έως και την 21-06-2024.

Για να γίνει εγγραφή ή επανεγγραφή του νηπίου στον Σταθμό απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του γονέα για εγγραφή του νηπίου
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Ιατρική βεβαίωση για την καλή πνευματική, σωματική υγεία και σωματική αρτιμέλεια του νηπίου.
4. Φωτοτυπία εμβολίων (από εμβόλιο υγείας)
5. Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού (έντυπο το οποίο παραλαμβάνεται από τον Παιδικό Σταθμό και συμπληρώνεται – υπογράφεται από τον παιδίατρο)
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για την παραλαβή των νηπίων.
7. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος έτους.
8. Βεβαίωση εργοδότη ή δήλωση έναρξης επαγγέλματος σε περίπτωση ελ. Επαγγελματία ή βεβαίωση από ΟΑΕΔ σε περίπτωση άνεργου γονέα ή βεβαίωση ΟΓΑ σε περίπτωση αγρότη-αγρότισσας γονέα.
9. Άδεια διαμονής στη χώρα μας γονέων και παιδιού όταν πρόκειται για αλλοδαπούς γονείς.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στους Παιδικούς Σταθμούς καθημερινώς κατά τις ώρες λειτουργίας τους.
Συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση έντυπα αιτήσεων αλλά και σχετικό ενημερωτικό σημείωμα προς τους γονείς αναφορικά με τους όρους λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.

Ο Αντιδήμαρχος
Απόστολος Πέρλης

Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας
Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας
Τ.Κ. 30002
Τηλ. Επικοινωνίας: 2643022232
Email: dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr,
dpsanakt@yahoo.grgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith