Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

perifereia

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας,συνεδριάζει την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023και ώρα 15:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με αντικείμενο τη συζήτηση αναφορικά με τη συμμόρφωση της λειτουργίας της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και του Περιφερειακού ΣυμβουλίουΔυτικής Ελλάδας, με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας τουΣτΕ. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση από τις παρατάξεις Δυτική Ελλάδα – δικαίωμα στην Πρόοδο και Δυτική Ελλάδα Μπροστά.
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης θα υπάρχει ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreamingαπό τον σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13487

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 10 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και
ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση αναφορικά με τη συμμόρφωση της λειτουργίας της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του
ΣτΕ.
(εισηγητές: Επικεφαλής Παρατάξεων
i) “Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο” κ. Λύτρας Ιωάννης
ii) “Δυτική Ελλάδα Μπροστά!” κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος )
Για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών, κατά το διάστημα εφαρμογής των
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022
(Α’ 136/09.07.2022).
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.
Σύνδεσμος: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13584
Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας
Μαρία Μπίλια

zenith