Συνεδριάζει την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου

dimarxeiothermou

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18:00, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με δεκαοχτώ (18) θέματα στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

«Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 για το έργο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία- Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ) Μονάδες αφαλάτωσης»
«Αποδοχή ποσού 38.900,00 € για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους με σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού»
«Κατανομή ποσού 935,07 € στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Θέρμου {Γ΄ κατανομή 2023}»
«Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»
«Έγκριση της αριθ. 12/2023 Απόφασης Δ.Σ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.» με τίτλο «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΚΠΑΠΔΗΘ» ΕΤΟΥΣ 2022»»
«Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 01-07-2023 μέχρι 30-9-2023»
«Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμου για το σχολικό έτος 2024-2025»
«Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»»
«Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών κ.α. αναφορικά με υπόχρεους από Κοινότητες Διασελλακίου, Διπλατάνου, Θέρμου, Καλουδίου και Πετροχωρίου (άρθρο 174 του ν.3463/2006)»
«Έγκριση του 2ουΑ.Π.Ε του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»»
«Έγκριση 1ουΑ.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΜΠΑΛΟΣ» ΤΗΣ 15ης ΚΑΙ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»»
«Έγκριση 1ουΑ.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΜΠΑΛΟΣ» ΤΗΣ 15ης ΚΑΙ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ- Β΄ ΦΑΣΗ»
«Έγκριση 1ηςπαράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή κατασκήνωσης Θέρμου»»
«Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»»
«Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Τ.Κ. ΚΟΝΙΣΚΑΣ»»
«Έγκριση 5ηςπαράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας έδρας και κοινοτήτων Δήμου Θέρμου»»
«Έγκριση 2ηςπαράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ»»
«Τροποποίηση της 102/2023 απόφασης του Δ.Σ. με έγκριση του αναθεωρημένου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Δήμο Θέρμου, στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στον Δήμο Θέρμου- Μονοπάτια των Προσκυνητών» με βάση τις παρατηρήσεις της Δασικής Υπηρεσίας»
Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith