Συνεδριάζει την Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο

perifereia

Οι εξελίξεις και η ανάληψη πρωτοβουλιών αναφορικά με την απόφαση του ΣτΕ για την ποικιλία «ΕλιάΚαλαμών» είναι μεταξύ των θεμάτων ου θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής) και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, μέσω του συνδέσμου https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12452

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), στις 11 Ιουλίου 2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 17/2022 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Χαροκόπου Αντωνίου, σχετικά με την κατάργηση υποκαταστημάτων
Τράπεζας Πειραιώς στη Δυτική Ελλάδα.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 19/2022 Επερώτησης του Επικεφαλής της
Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Γαλάνη Κυριάκου, σχετικά με
την ορθή επιστημονικά αποκατάσταση της λουρονησίδας της
Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 20/2022 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Δριβίλα Δημητρίου, σχετικά με τη λειτουργία του CASINO Ρίου Πατρών.
ΘΕΜΑ 1ο : Εξελίξεις και ανάληψη πρωτοβουλιών αναφορικά με την πρόσφατη
απόφαση υπ’ αριθμό 1149/2022 του ΣτΕ για την ποικιλία «Ελιά
Καλαμών» και την Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
«Ελιά Καλαμάτας».
(εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας,
κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση μεταφοράς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.
Σελίδα 2 από 3
4483/17 (ΦΕΚ 107/Α’/17) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας της
εργαζόμενης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
της επιχείρησης «Κ.Ε.Κ. Ν.Α. Αιτωλ/νίας Α.Ε.» Κολώνια Παναγιώτας
του Γεωργίου, καθώς και την κατάταξή της σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού,
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Μελέτης κατασκευής κυκλικού κόμβου (Roundabout) επί
της Εθνικής Οδού Πύργου-Αρχ.Ολυμπίας στην θέση «Στρέφι».
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων
κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ανακατάταξης της Ε.Ο. 05, εντός των ορίων αρμοδιότητας
Π.Δ.Ε. (από Αντίρριο έως την ΧΘ 139+00 – πλησίον Συκούλας ), από
Πρωτεύον Εθνικό σε Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων
κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)
ΘΕΜΑ 5ο : Επικύρωση πρακτικών 11ης και 12ης συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.
Σύνδεσμος: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12452
Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας
Μαρία Μπίλια

zenith