Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου την Πέμπτη 21 Μαρτίου

dimarxeio xiromerou

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτική Μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα Τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21 Μαρτίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) του ΥΠ.ΕΣ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συμμετοχή του Δήμου Ξηρομέρου ως πλήρες μέλος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.
2. Αποδοχή πρόσκλησης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για άσκηση πεδίου στη δημοτική Κοινότητα Αρχοντοχωρίου.
3. Έγκριση επιχορήγησης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου.
4. Αποδοχή των όρων της Σύμβασης για την υλοποίηση των πράξεων α) “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ” με ποσό ένταξης 39.680 €, Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0045953880 και β) “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ” με ποσό ένταξης 45.235,20 €, Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0045953873, στο Υπομέτρο 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020» στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της ΟΤΔ: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των Συμβάσεων με την ΟΤΔ.
5. Έγκριση παραχώρησης χώρων του Γυμνασίου Κανδήλας για τη διοργάνωση εκδήλωσης.
6. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρίθμ 45/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith