Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου την Τετάρτη 26 Ιουνίου

simvoulio2

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου και ώρα 19.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 263/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

2. Συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκαρτσάρης).

3. Επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης για το έτος 2024.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
4. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο «Zέρβας (Πλάτη)», ισχύος 1,58 MW, επί του ρ. Ζέρβα, Δ.Ε. Παναιτωλικού, Δ. Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» (ΠΕΤ 2402007526).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

5. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο «Χουνόρρεμα», ισχύος 1,21 MW, επί του ρ. Χουνόρρεμα, Δ.Ε. Παρακαμπυλίων, Δ. Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»(ΠΕΤ 2405008125).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

6. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2024.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 268/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

7. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 250/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 15/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

8. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.
(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 251 και 281/2024 αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής και οι υπ’ αριθμ. 16 και 20/2024 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

9. Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 284/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

10. Επικαιροποίηση του κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 279 και 280/2024 αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής, η υπ’ αριθμ. 18/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου και η υπ’ αριθμ. 4/2024 απόφαση Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2024 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού έτους 2023 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής κ. Ζαρκαβέλης).

12. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2024 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού έτους 2023 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής κ. Ζαρκαβέλης).

13. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/26-2-2024 σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Αγίας Βαρβάρας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας κ. Κωνσταντίνος Γκρίζης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010).

14. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Γιαννουζίου, στο Αθλητικό Σωματείο «ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 10/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και η υπ’ αριθμ. 23/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

15. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Καστανούλας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Καστανιωτών «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 12/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/24-5-2024 σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Καστανούλας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανούλας κ. Γεώργιος Ασημάκης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010).

16. Έγκριση εγγραφών νηπίων και ωφελούμενων για τις Δομές της Διεύθυνσης πρώην ΚΟΙ.Π.Α. σχολικού έτους 2023-2024.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκαρτσάρης).

17. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου ΔΑΚ Αγρινίου (συνθετικός χλοοτάπητας, μεταλλική κερκίδα) και ηλεκτροφωτισμός γηπέδων Αγίου Ιωάννη Ρηγανά και Παπαδατών».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου).

18. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου).

19. Καταγγελία μίσθωσης διατηρητέου ακινήτου στην Δημοτική Αγορά.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith