Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου στις 26 Ιανουαρίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200) σύμφωνα με το άρθρο67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός εκπροσώπων στις Γεν. Συνελεύσεις του Δικτύου Πόλεων “Βιώσιμη Πόλη”(εισηγητής
κ. Διαμαντόπουλος Σπύρ. -Δήμαρχος).

2. Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος αδέσποτων (εισηγητής κ. Τέγας
Χρήστος- Αντιδήμαρχος).

3. Έγκριση πρότασης συνεργασίας για ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων (εισηγητής κ. Πασπαλιάρης Ιωάν.- Αντιδήμαρχος).

4. Έγκριση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής του πρώην μισθωτή των Δημοτικών Σφαγείων
Αιτωλικού (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ.- Αντιδήμαρχος).

5. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Δυτικής
Ελλάδας, σύμφωνα με το Π.Δ.75/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Προέδρος

Γεωργία Φούνταgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith