Συναντήσεις εργασίας και επισκέψεις μελέτης στην Γερμανία από το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους Δημάρχους Θέρμου και Ξηρομέρου

konstantaras

Σειρά επαφών και επισκέψεων εργασίας με θέμα την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή των μικρών Δήμων, κοινοτήτων και οικισμών των ορεινών και αγροτικών περιοχών στην κλιματική αλλαγή και στις δημογραφικές προκλήσεις πραγματοποιεί αντιπροσωπεία από Δήμους της Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού ευρωπαϊκού έργου ΙnterregEurope, DowntoEarth στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Στην επίσκεψη εργασίας που διεξάγεται μεταξύ 3-6 Ιουνίου στη Γερμανία, συμμετέχουν οι Δήμαρχοι του Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας και Ξηρόμερου κ. Ιωάννης Τριανταφυλλάκης και από την πλευρά του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος.
Οι Δήμαρχοι είχαν διαδοχικές συναντήσεις με τουςεκπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των αναπτυξιακών φορέων της περιοχήςΝέκαρΑλμπ: τον κ. ΈλμαρΡέμπμαν, Δήμαρχο BadUrach, τον κ. ReinholdTeufel, Δήμαρχο Pfronstetten, τη Δήμαρχο Zwiefalten κυρία ΑlexandraHeppτο συντονιστή της προστατευόμενης περιοχής UNESCOBiosphereCenterSchwabianAlb, RainerStriebel, το συντονιστή του περιφερειακούπρογράμματος LEADERHannesBartholl, τοπικές καινοτόμες επιχειρήσεις και άλλους φορείς.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν επί τόπου επισκέψεις μελέτης σε πρότυπα αγροκτήματα, εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης, μονάδες βιομάζας-βιοαερίου και συγκοινωνιακές υποδομές καθώς και πολιτιστικά μνημεία της περιοχής. Οι επισκέψεις και συναντήσεις έρχονται ως συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης που είχε διοργανωθεί στη Δυτική Ελλάδα σε Πάτρα, Καλάβρυτα, Θέρμο και Ξηρόμερο τον Ιανουάριο 2024και συμβάλουν στην ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η κλιματική και δημογραφική αλλαγή για τους Δήμους και τις κοινότητες της περιφέρειας και της υπαίθρου. Στο τρέχον έτος εργασιών του έτους θα συνταχθεί θεματική έκθεση σχετικά με τις προκλήσεις πρόσβασης και εγκατάστασης νέων ατόμων, οικογενειών και γεωργών στις περιοχές της υπαίθρου.
Στην παρέμβαση που έκανε ο κ. Αντωνόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη παρακολούθησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων για «έξυπνα χωριά» που υλοποιούνται στις υπόλοιπες περιφέρειες για την αξιοποίησή τους από τους Δήμους που υλοποιούν στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Κωνσταντάρας, στην παρέμβασή του επισήμανε ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω διάδοσης και επέκτασης των συγχρηματοδοτούμενων παραγωγικών επενδύσεων που λαμβάνουν χώρα στις αγροτικές περιοχές σε αναγκαία κλίμακα, όπως με το καλό παράδειγμα των εγκαταστάσεων μεταποίησης εσπεριδοειδών στη Μυρτιά Θέρμου που αναδείχτηκε ως ευρωπαϊκή καλή πρακτική μέσω του έργου. Ο κ. Τριανταφυλλάκης, αναφέρθηκε στην πολιτική εξωστρέφειας που ακολουθεί ο Δήμος του Ξηρομέρου και στις ανάγκες ενίσχυσης των ΟΤΑ με τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό για να ενισχυθεί η ικανότητα τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες αναπτυξιακές προκλήσεις.
Η περιφέρεια Neckar-Albβρίσκεται στο κέντρο του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης, 40 χλμ νότια της Στουτγάρδης και αποτελείται από 66 πόλεις και κοινότητες, με 717,000 κατοίκους συνολικά. Η περιοχή διαθέτει διαφοροποιημένη και αναπτυγμένη οικονομία στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μηχανοκατασκευών, στην υγεία, στη βιοτεχνολογία και τις τεχνολογίες πληροφορικής, την ξυλεία και τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά αντιμετωπίζει νέες σοβαρές προκλήσεις στον τομέα της διαχείρισης οικοσυστημάτων και στη βιωσιμότητα της γεωργίας.
Tοευρωπαϊκόδιασυνοριακόέργο «InterregEuropeTacklingdepopulationchallengestoimproveenvironmentalresilienceinruralareas – Down-to-Earth»εστιάζειστιςπολιτικέςενίσχυσηςτηςανθεκτικότηταςκαιβιωσιμότηταςστιςαγροτικέςπεριοχέςτηςΕυρώπης και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει μέσω των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αειφορικής Γεωργίας, μεΕπιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. ΕυάγγελοΠαπαδάκη.

Στο Εταιρικό Σχήμα του Έργου συμμετέχουν φορείς από επτά ευρωπαϊκές χώρες:
1. AxenciaGalega de Desenvolvemento Rural ωςεπικεφαλήςεταίρος (Ισπανία)
2. Fundación Juana de Vega (Ισπανία)
3. Municipality of Campobasso (Ιταλία)
4. National Meteorological Administration (Ρουμανία)
5. Regionalverband Neckar-Alb (Γερμανία)
6. ΠανεπιστήμιοΠατρών
7. ISOCARP Institute (Ολλανδία) ωςΣύμβουλος (advisory partner)
9. BSC, Business support centreL.t.d., Kranj (Σλοβενία)
Ως συνδεδεμένοι εταίροι πολιτικής συμμετέχουν: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασών της Ρουμανίας.

zenith

Ο κύριος στόχος του έργου Down-to-Earth είναι να οδηγήσει τις συμμετέχουσες Περιφέρειες σε καλύτερηχρήση των διαθέσιμων εργαλείων και πόρων, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της ΠολιτικήςΣυνοχής, σε σχέση με την πρόκληση της μείωσης του πληθυσμού και την ενίσχυση της περιβαλλοντικήςανθεκτικότητας των αγροτικών περιοχών.Πιο συγκεκριμένα το έργο Down-to-Earth θα συμβάλλει στον εντοπισμό και την προώθηση λύσεων που θαείναι επωφελείς για όλους στους τομείς της διαχείρισης, τη διατήρησης και της ενίσχυσης του φυσικούκεφαλαίου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος και ο αντίκτυπος των περιβαλλοντικών καταστροφών και ναενισχυθούν οι οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες για την διατήρηση και προσέλκυση κατοίκων στις αγροτικές περιοχές.googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith