Σεμινάριο στο 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου για την «διαφοροποιημένη μάθηση

epal2

“Διαφοροποιημένη μάθηση στα ΕΠΑ.Λ/Ε.Κ”

Στο πλαίσιο της Δράσης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 το σχολείο μας υπό την – συνεργασία – συντονισμό με το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποίησε σεμινάριο από τον Δρ Σπυρίδωνα Παπαδάκη , Οργανωτικό Συντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας ΣΕΕ ΠΕ86 και τον MSc Γρηγόριο Σκιαδά, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας με θέμα:

“Διαφοροποιημένη μάθηση στα ΕΠΑ.Λ/Ε.Κ”

Η παρουσίαση του θέματος τόσο από τον κ. Παπαδάκη Σ , όσο και από τον κ. Σκιαδά Γ έγινε με άρτια επιστημονικό τρόπο διαφωτίζοντας ευαισθητοποιώντας και προβληματίζοντας τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας για ένα τόσο σπουδαίο θέμα.

Σύμφωνα με τους ομιλητές:

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να διδάσκουμε στους ίδιους μαθητές όλα τα μαθήματα με τον ίδιο τρόπο (H. Gardner)

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία είναι φιλοσοφία της εκπαίδευσης, η οποία αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές λαμβάνουν κατάλληλες ευκαιρίες μάθησης, καθώς και την ανατροφοδότηση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. (Tomlinson, 2000)

Η εικόνα που συναντάμε συχνότερα στις τάξεις μας είναι εκείνη ενός μαθητικού πληθυσμού που χαρακτηρίζεται από ποικίλες μαθησιακές ικανότητες,προέρχεται από διαφορετικά κοινωνικά – πολιτιστικά περιβάλλοντα, με ξεχωριστά ενδιαφέροντα και πολλά προφίλ μάθησης. Αυτοί οι μαθητές έχουν ανάγκη από εμπνευσμένα διαφοροποιημένα μαθήματα που θα τους επιτρέψουν να επιδείξουν τις μαθησιακές τους ικανότητες.

Τα παραπάνω αποτελούν κοινό τόπο για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι γνωρίζουν, περισσότερο από τον καθένα, ότι ο σχεδιασμός της διδασκαλίας γύρω από ένα ενιαίο μάθημα δεν θα ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των μαθητών τους. Οι μαθητές διαφέρουν ως προς το μαθησιακό στυλ, τα ενδιαφέροντα και την ικανότητα να ανταποκριθούν την ίδια στιγμή στο ίδιο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μαθητές στην ίδια τάξη να υποστηρίζουν διαφορετικά επίπεδα μάθησης καθώς αυτά δεν εξαρτώνται από την τάξη στην οποία ανήκουν ηλικιακά στη γενική εκπαίδευση.

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία αποτελεί μονόδρομο για την κινητοποίηση όλης της μαθητικής- εκπαιδευτικής κοινότητας κοινότητας.

zenith