Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου για την επικείμενη παύση του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς

dimarxeiothermou

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου στη συνεδρίασή του της 18ης Μαΐου 2022 εξέδωσε, με τη 45/2022 Απόφασή του, το παρακάτω ΟΜΟΦΩΝΟ ψήφισμα:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έντονη αναστάτωση, προβληματισμό και ανησυχία έχουν προκαλέσει τα δημοσιεύματα που προαναγγέλλουν την παύση και διακοπή της λειτουργίας του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στον ορεινό μας Δήμο, του καταστήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. στο Θέρμο.

Ήδη από καιρό διαφαίνεται η διάθεση της συρρίκνωσης των τραπεζικών καταστημάτων ανά την Ελλάδα, ωστόσο στην περίπτωση του Θέρμου δεν πρόκειται απλά για συρρίκνωση ή μείωση των τραπεζικών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες, δημότες και επισκέπτες της, αλλά για παντελή και πλήρη ΑΠΟΥΣΙΑ παροχής οιασδήποτε τραπεζικής εργασίας ή υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω κατάστημα της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ εξυπηρετεί πέρα από το Θέρμο και τις είκοσι τρεις (23) Κοινότητές του, οι περισσότερες των οποίων είναι ορεινές και συνδέονται με υποτυπώδεις χωματόδρομους, και πολλές Κοινότητες των Δήμων Ναυπακτίας και Αγρινίου, δηλαδή της παρευήνιας περιοχής του Δήμου Ναυπακτίας και της παραλίμνιας στην Τριχωνίδας περιοχής του Δήμου Αγρινίου, μεγάλο μέρος της οποίας αναφέρεται σε περιοχή ορεινή και δυσπρόσιτη, δηλαδή μια περιοχή αποτελούμενη από σαράντα (40) και πλέον Κοινότητες που στο σύνολό της λειτουργεί ως ενδοχώρα του Θέρμου.

Τυχόν επιβεβαίωση εν τοις πράγμασι της διαδιδόμενης ως άνω φημολογίας θα επηρεάσει κατ’ αρχάς ανεπανόρθωτα την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής μας, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινούνται στο Αγρίνιο για τις απλές καθημερινές τραπεζικές τους συναλλαγές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε εξυπηρέτηση, χρόνο, κόστος, ασφάλεια, προκαλώντας συγχρόνως και δημιουργώντας συνθήκες ανισότητας και τραπεζικού αποκλεισμού σε βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας μας.

Για τους κατοίκους μάλιστα των ορεινών Κοινοτήτων των προαναφερόμενων περιοχών των Δήμων Θέρμου, Ναυπακτίας και Αγρινίου, πολύ περισσότερο μάλιστα για τους υπερήλικες, οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία του μόνιμου πληθυσμού και των εποχιακά διαμενόντων κατοίκων στην εν λόγω περιοχή, η κατάσταση θα καταστεί ανυπόφορη, αφού θα χρειαστεί να διανύουν τεράστιες αποστάσεις για να προσεγγίσουν τραπεζικό κατάστημα και μάλιστα μέσω ενός υποτυπώδους οδικού δικτύου και χωρίς την ύπαρξη συγκοινωνιακών μέσων.

Οπότε, δεν είναι δυνατόν να τύχουν εφαρμογής τέτοιου είδους μέτρα που αποκλείουν το ανθρώπινο δυναμικό όχι μόνο ενός ορεινού Δήμου, όπως είναι ο Δήμος Θέρμου, αλλά μιας ευρύτερης περιοχής της οποίας το Θέρμο αποτελεί κέντρο αναφορικά με τις αστικού τύπου εξυπηρετήσεις που αυτή έχει ανάγκη, από τη συμμετοχή του στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό κι εργασιακό γίγνεσθαι. Στον αντίποδα της αύξησης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών και υπηρεσιών, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη τόσο από την κρατική διοίκηση, όσο και από τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ότι:

η ισοπεδωτική λογική της εφαρμογής οριζόντιων μέτρων εξυγίανσης, έρχεται σε πρωτοφανή αντίθεση και παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ορεινότητας.
η ενδεχόμενη παύση της λειτουργίας του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ στο Θέρμο, θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της όποιας συνεργασίας με τον Δήμο Θέρμου, τα Νομικά του Πρόσωπα, τους συλλόγους και τις εταιρείες κάθε μορφής, που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής που αναφέρεται στην ενδοχώρα του Θέρμου.
οι παραγωγικοί κλάδοι του τουρισμού, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας του Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θέρμου και των όμορων περιοχών που αποτελούν την οικονομική ενδοχώρα του Θέρμου και συνιστούν ενιαίο οικονομικό χώρο, θα υποστούν βαρύ πλήγμα από τη πιθανή διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Θέρμο.
η απώλεια των ήδη μειωμένων τραπεζικών θέσεων εργασίας, θα επηρεάσει αρνητικά όχι μόνο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, αλλά και τις δημογραφικές συνθήκες του τόπου μας.
Κατανοώντας την ανάγκη εξυγίανσης ή περιορισμού πιθανώς των λειτουργικών εξόδων του καταστήματος, ο Δήμος Θέρμου και όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής συμβάλλουν και στηρίζουν στην ενδυνάμωση του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Θέρμο με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Αξίζει να επισημανθεί μάλιστα ότι μετά τη συγχώνευση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με τη Eurobank όσοι κάτοικοι της περιοχής διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο τούς κατήργησαν μεταφέροντας τις καταθέσεις τους στην Τράπεζα Πειραιώς και συνέχισαν τις συναλλαγές τους με την εν λόγω Τράπεζα. Και το ίδιο συνέβη αντίστοιχα όταν καταργήθηκε το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Θέρμου. Επιπλέον, το κτήριο του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Θέρμο είναι ιδιόκτητο και ως εκ τούτου αυτό συνεπάγεται περιορισμένα λειτουργικά έξοδα.

Καταληκτικά, για όλους τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο ότι οι φημολογίες ευσταθούν, το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, εκπροσωπώντας το σύνολο της κοινωνίας:

– Εκφράζει την έντονη δυσφορία και διαμαρτυρία του κι επιπλέον την εναντίωσή του σε κάθε κίνηση που τείνει να υποβαθμίσει τον τόπο μας και να δυσχεράνει τις συλλογικές προσπάθειες για την ανάδειξη κι ανάπτυξή του.

– Ζητά την επανεξέταση και την επαναξιολόγηση κάθε τωρινού και μελλοντικού σχεδιασμού ή πρότασης για την παύση της λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στον ορεινό Δήμο Θέρμου.

– Επισημαίνει την αναγκαιότητα της παραμονής και μάλιστα της ενδυνάμωσης του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Θέρμο, του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ και άρα του αυξημένου κύκλου εργασιών του.

– Υπογραμμίζει την υποχρέωση και την αναγκαιότητα της συμβολής όλων μας στην τοπική, περιφερειακή κι εθνική ανάπτυξη, με προτεραιότητα τον άνθρωπο, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το αμοιβαίο και συλλογικό όφελος.

– Ζητά την παρέμβαση, την συμπαράσταση και την αρωγή της πολιτείας κι όλων των αρμοδίων, ώστε το Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Θέρμου να συνεχίσει απρόσκοπτα κι επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου τη λειτουργία του.

– Ζητά από τον Πρωθυπουργό την έκδοση κανονιστικής διάταξης, προκειμένου σε ορεινούς δήμους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τον Νόμο, υποχρεωτικά να διατηρείται τουλάχιστον ένα Κατάστημα Τραπέζης σε πλήρη εβδομαδιαία λειτουργία.

– Προτείνει συνάντηση στη Βουλή του Δημάρχου και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων με τους βουλευτές της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

– Να πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη εντός πέντε ημερών με τους Συλλόγους και τους Φορείς του Θέρμου με πρόταση να κλείσουν όλα τα καταστήματα του Θέρμου και της περιοχής του Δήμου για μια ημέρα, όπως και το Δημοτικό κατάστημα Θέρμου και τα σχολεία της πόλης.

– Να οριστεί ημέρα διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία του Θέρμου και να τοποθετηθεί πανό κατά του κλεισίματος του Καταστήματος Θέρμου της Τράπεζας Πειραιώς έναντι του εν λόγω Καταστήματος, στην είσοδο του Θέρμου προς το Αγρίνιο και τη Ναύπακτο και συμβολικός αποκλεισμός των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στο Θέρμο και στο Αγρίνιο από πολίτες και φορείς της περιοχής του Δήμου Θέρμου.

– Να κοινοποιηθούν όλα τα παραπάνω, ως ψήφισμα διαμαρτυρίας, στον Πρωθυπουργό, στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, στους Βουλευτές της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, στο Δίκτυο Ορεινών Δήμων «Το κοινό των Ορεινών», στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, στην κεντρική διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., τον Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γεώργιο Χατζηνικολάου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου, στην Περιφερειακή Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, στο Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Θέρμου και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith