Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για το θάνατο του Ανδρέα Καλαμπαλίκη

andreas kalampalikis

Το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τα εξής:

Εκφράζει τη θλίψη και τα συλλυπητήριά του για το θάνατο του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Καλαμπαλίκη στους οικείους του.
Να παραστεί στην τέλεση της εξόδιου ακολουθίας ο Δήμαρχος Αγρινίου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου.
Να συνοδεύσει τη νεκρώσιμη ακολουθία η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου και να αποδώσει τιμές.
Να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο η παρούσα απόφαση.
Να επιδοθεί η παρούσα απόφαση στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2023
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

zenith