Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Νοσοκομείου – «Παναγία Ελεούσα»

rpot

Αγρίνιο, υπέγραψε σήμερα Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», κυρία Ελένη Φιλιπποπούλου.

Στόχος αυτής της δράσης είναι η συγκρότηση ενός πλαισίου αμοιβαίας συνεργασίας, μέσω της συστηματικής παροχής ιατρικών υπηρεσιών, οδοντιατρικής φροντίδας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους εκπαιδευόμενους νέους μας με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες.

Ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον θα υπάρξει συνέχιση αυτής της συνεργασίας με τέτοιου είδους καινοτόμες δράσεις που αποδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, συμβάλλουν στην ψυχική ανάταση των ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες και ανεβάζουν το δείκτη ποιότητας ζωής τους.

Με ιδιαίτερη τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Μεσολόγγι – Αγρίνιο

zenith