Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θαπραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 3η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξουσιοδότηση και διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για το τέλος ακαθάριστωνεσόδων/παρεπιδημούντων».
[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Διαγραφές Οφειλών».
[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για την Παροχή Υπηρεσίας: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»
[Εισηγητής: Ο κ. Μπεχλιούλης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
[χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών] για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκώνγια τις ανάγκες ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Μενιδίου».
[Εισηγητής: Ο κ. Μπεχλιούλης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Λειτουργίας για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Αμφιλοχίας, λόγω αλλαγής
νομοθεσίας (Ν.4849/2021-ΦΕΚ 207/05-11-2021 τεύχος Α΄)».
[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποίας κοινοτήτων
Βρουβιανών και Περδικακίου καθώς και οικισμών αυτών».
[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (υπερβατικός) του έργου «Δίκτυο Πυρόσβεσης περιοχώνεγκαταστάσεων ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς )».
[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Βελτίωση κτιριακών και λοιπώνυποδομών σχολικών μονάδων Δ. Αμφιλοχίας».
[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση πρασίνου πλατείας Θυάμουτοπικής κοινότητας Πατιοπουλου)».
[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 10ο: «Διαγραφή οφειλών τελών ύδρευσης».
[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 11ο: «Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για κλείσιμο λογαριασμού στην τράπεζα Πειραιώς».
[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 12ο: «Ορισμός εισηγήτριας εκκαθάρισης δαπάνης και υπεύθυνης διαχείρισης λογαριασμούτου έργου της Σ.Α.Ε.Π 001/7 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περ-ρειας Δ/κης Ελλάδας:ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ».
[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για μη κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)».
[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 14ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικούπρογράμματος έτους 2023».
[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορήςgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith