Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

dimarxeio amfiloxias

Σας καλούμε σε τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 20η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου«Δίκτυο Πυρόσβεσης εγκατάστασης ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς».
[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος(Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση1ουΑΠΕ (υπερβατικός), του έργου «Δίκτυο Πυρόσβεσης περιοχών εγκαταστάσεων ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς)».
[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος(Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 3ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ TΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Μελέτηοδοποιίας Θεριακήσι – Καστριώτισσα)»
[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος(Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 4ο: «Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Κέντρο ΚοινότηταςΔήμου Αμφιλοχίας» με Α/Α 1 τηςΠράξης «Κέντρο ΚοινότηταςΔήμου Αμφιλοχίας» και Κωδ. ΟΠΣ 6002278του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».
[Εισηγήτρια: Η κα. Χαρδαλιά Λαμπρινή(Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 5ο: «Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».
[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας(Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 6ο: «Κατανομή Γ΄ δόσης έτους 2023 στις Σχολικές ΕπιτροπέςΑ/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Δήμο Αμφιλοχίαςποσό 60.180,00€)».
[Εισηγήτρια: Η κ. Δράκου Ελένη(Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας )]

ΘΕΜΑ 7ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023».
[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας(Αντιδήμαρχος)]

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορήςgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith