Πρόσκληση σε Ανοιχτή Διαβούλευση/Τεχνική Συνάντηση για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμων και Ξηρομέρου

ΔΤ για ΟΧΕ Δήμος Ξηρομέρου 10 Φεβ 2023 2

«Πρόσκληση για Ανοιχτή Διαβούλευση για την εκπόνηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Ι.Π Μεσολογγίου και Ξηρομέρου».

Σχετ.
1. Η αρ. πρωτ. 5734/21.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΗ2Ω7Λ6-Η67), «Απόφαση Έγκρισης Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για άλλες Χωρικές Στρατηγικές στην Περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού».
2. Η αριθ. Πρωτ. 6848/14.12.2023 (ΑΔΑ: 94ΣΩ7Λ6ΜΚ3) «2η Τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση υφιστάμενων Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και Κατάρτιση νέων Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ». Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης της πρόσκλησης.

Ο Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου, από κοινού με τον Δήμο Ξηρομέρου, έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την εκπόνηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης –Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμων Ι.Π Μεσολογγίου και Ξηρομέρου. Η στρατηγική καλείται να αποτυπώσει τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής των δύο (2) Δήμων, να εντοπίσει το τοπικό αναπτυξιακό δυναμικό και να αποτελέσει εργαλείο για την εφαρμογή αναπτυξιακών δράσεων σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες.
Στα πλαίσια εκπόνησης της ανωτέρω Στρατηγικής σας προσκαλούμε σε Ανοιχτή Διαβούλευση/Τεχνική Συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 πμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αστακού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith