Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής του 3ου διμήνου 2024

dimarxeio xiromerou

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Ειδική δια ζώσης Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής 3ου Διμήνου 2024, στις 26 Ιουνίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08:30 μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 67Α του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν καθώς και της αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. για συζήτηση στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από τους Δημοτικούς Συμβούλους προερχόμενοι από τις λοιπές παρατάξεις (μέχρι 7):
1. Επέκταση ή ανέγερση νέου κοιμητηρίου Αστακού, ενημέρωση Δημοτικής Αρχής για τις ενέργειες της. (Θέμα Δημοτικού Συμβούλου κ. Πανταζή Απόστολου).
2. Σχέδιο πόλεως Αστακού ,ενημέρωση για το ποιες ενέργειες έχουν γίνει. (Θέμα Δημοτικού Συμβούλου κ. Ζώγα Νικόλαου).
3. Ενημέρωση για την πορεία των έργων που είχαν ενταχθεί στο Γ ‘ ΚΠΣ και συγκεκριμένα:
α. Αγροτική οδοποιία Αστακού (δρόμος προς Παναγία Φανερωμένη)
β. Αγροτική Οδοποιία Παλαιομάνινας
γ. Αγροτική Οδοποιία Αλυζίας (δρόμος προς Καστρί)
(Θέμα Δημοτικού Συμβούλου κ. Γαλούνη Ερωτόκριτου).

Σχετική η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: 98 Α.Π.: 8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith