Πράσινο φως για την αναβάθμιση αλιευτικού καταφυγίου στην Αιτωλοακαρνανία

limani port canva 1

“Πράσινο φως” δόθηκε για την αναβάθμιση αλιευτικού καταφυγίου στην Αιτωλοακαρνανία.

Εκτενέστερα, δόθηκε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση Αλιευτικού Καταφυγίου Μεσολογγίου» Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΑΔΠΔΕΙ».

Φορέας του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ι.Π. Μεσολογγίου.

Περιγραφή του έργου
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά στο έργο «Αναβάθμιση Αλιευτικού Καταφυγίου Μεσολογγίου», το οποίο ΑΚ βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της κλειστής κόλπωσης του Λιμένα Μεσολογγίου. Το σύνολο των υφιστάμενων και προτεινόμενων έργων αφορούν στο αλιευτικό καταφύγιο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο Δήμο Μεσολογγίου, στα νότια παράλια της Αιτωλοακαρνανίας εντός της λιμενολεκάνης του κεντρικού λιμένα, μεταξύ της ΛΘ κλείσοβας και της ΛΘ Μεσολογγίου- Αιτωλικού. Η πρόσβαση γίνεται μεσω του τεχνητού διαύλου του λιμένα Μεσολογγίου.

Βρίσκεται εντός ΧΖΛ -Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Μεσολογγίου, η οποία εκτείνεται στο μυχό της κλειστής κόλπωσης που διαμορφώνεται μεταξύ των λιμνοθαλασσών του Μεσολογγίου και της Κλείσοβας, προ του παραλιακού μετώπου της πόλης του Μεσολογγίου. Η κλειστή αυτή κόλπωση επικοινωνεί με την ανοιχτή θάλασσα μέσω διαύλου ναυσιπλοΐας μήκους 3 km που ξεκινά στα νότια της κόλπωσης και καταλήγει στον Πατραϊκό Κόλπο. Επομένως, πρακτικά δεν βρίσκεται στις λιμνοθάλασσες, υπό την έννοια ότι δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά τους και το οικολογικό δυναμικό.

Η χερσαία ζώνη στο ΑΚ καταλαμβάνει επιφάνεια 4.610,00 τ.μ .

Το ΑΚ είναι παλαιότητας προ του 2011. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές οι εργασίες ξεκίνησαν το έτος 2007 . Πρόκειται για ΑΚ το οποίο εξυπηρετεί άνω των 50 σκαφών, σε μια αμιγώς αλιευτική περιοχή, ενώ τους -θερινούς μήνες τα σκάφη πολλαπλασιάζονται.

Το υφιστάμενο Α/Κ ανήκει διοικητικά στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ι.Π. Μεσολογγίου και στο Δήμο Μεσολογγίου, στην Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Χωροθετείται στο νότιο σύνορο του πολεοδομικού ιστού της πόλης.

Υφιστάμενη Κατάσταση Λιμένα Μεσολογγίου
Το αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου, απαρτίζεται από σκυρόδετα κρηπιδώματα συνολικού μήκους 300,00 μ, τέσσερις πλωτές προβλήτες συνολικού μήκους 40+27,50+29,50+12,00= 109,00 μ και πλάτους 3,15 μ , με τις αντίστοιχες γεφυρώσεις με τη στεριά και πλωτό κυματοθραύστη συνολικού μήκους 150,00 μ και πλάτους 4,00 μ αποτελούμενος από πέντε στοιχεία μήκους 30,00 μ έκαστο. Ο κυματοθραύστης επιτρέπει την πλαγιοδέτηση σκαφών αφού φέρει κατάλληλες δέστρες και επικοινωνεί με τον χερσαίο χώρο μέσω γέφυρας με την πρώτη πλωτή προβλήτα. Σήμερα ο κυματοθραύστης έχει χάσει την ευθυγραμμία του και έχει σπάσει σε δύο διακριτά τεμάχια. Η χερσαία ζώνη καταλαμβάνει επιφάνεια 4.610,00τ.μ ενώ η θαλάσσια λιμενολεκάνη του Αλιευτικού Καταφυγίου επιφάνεια 12.500,00τ.μ.

Έργα Βελτίωσης Λιμενικής Εγκατάστασης
Το έργο αφορά σε Βελτίωση Υφιστάμενης Λιμενικής Εγκατάστασης εξυπηρέτησης αλιευτικών και λοιπών σκαφών, μήκους 8.00m έως 15,00m, ενδεικτικής δυναμικότητας 50 σκαφών.

Για την βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού και των παρεχομένων υπηρεσιών στα ελλιμενιζόμενα σκάφη με την παρούσα μελέτη θα κατασκευαστούν τα εξής:

Με το προτεινόμενο έργο έχουμε τις εξής μεταβολές:

Προστίθενται ακόμα 15,00 μ από τυπικό σκυρόδετο κρηπίδωμα στην προέκταση του υφιστάμενου εμπορικού λιμένα με φάλτσο στην απόληξη ώστε να μετακινηθεί στο άκρο του ο προβληματικός κυματοθραύστης ο οποίος πλέον θα συνδέεται άμεσα με τον χερσαίο χώρο και θα ενταχθεί απόλυτα στο δυναμικό του λιμένα.
Ο κυματοθραύστης δεν συνδέεται άμεσα με τον χερσαίο χώρο αλλά μεσολαβούν τέσσερα νέα τεμάχια πλωτού κυματοθραύστη αποτελούμενα από δωδεκάμετρα στοιχεία τα οποία τοποθετούνται με μορφή γάμα ώστε να διευρύνουν τη λιμενολεκάνη. Εκτός από την επαύξηση της λιμενολεκάνης η αναγκαιότητα αυτής της διάταξης είναι να απέχει το πλωτό από το πέρας του εμπορικού λιμένα ώστε σε ανάποδη κίνηση άφιξης ή αναχώρησης πλοίου να μην επακουμπήσει στο πλωτό και του δημιουργήσει φθορές.
Οι πλωτές προβλήτες αναδιευθετούνται. Η πρώτη η οποία είναι και η μεγαλύτερη μετακινείται από τη θέση που βρίσκεται σήμερα. Όπου λόγω του μεγάλου μήκους της εμποδίζει την επικοινωνία σε μεγάλο τμήμα της λιμενολεκάνης και η τελευταία η πιο μικρή καταλαμβάνει τη θέση της πρώτης και επιπρόσθετα λόγω του μικρού της μεγέθους προστίθεται στο ελεύθερο άκρο της μία νέα μήκους 12,00 μ. έτσι το συνολικό της μήκος θα φτάνει τα 24,00 μ.
Ο Χερσαίος χώρος περιφράσσεται με συμπαγές στηθαίο ύψους 0,50 μ και από εκεί και πάνω με ανοξείδωτο κιγκλίδωμα ύψους 2,0 μ μέχρι τελικής στάθμης +2,50 μ από το διαμορφωμένο δάπεδο του λιμένα. Για την είσοδο και έξοδο των οχημάτων διαμορφώνεται πύλη εισόδου εξόδου. Ο περιφραγμένος χερσαίος χώρος εκτείνεται για 32,00 μ στον εμπορικό λιμένα. Αυτό κρίνεται αναγκαίο ώστε να έχει λειτουργικό χερσαίο χώρο και ο πλωτός κυματοθραύστης ο οποίος θα ενταχθεί λειτουργικά στο λιμάνι και θα δέχεται πλέον σκάφη να παραβάλουν συστηματικά στο εσωτερικό του.
Επειδή από τα δυτικά που είναι και η μπούκα του λιμανιού υπάρχουν κατακόρυφα κρηπιδώματα, παράγονται στάσιμα κύματα από την ανάκλαση στις κατακόρυφες επιφάνειες με αποτέλεσμα την επισφαλή είσοδο σκαφών στον λιμένα, για την μείωση του ύψους του ανακλώμενου κυματισμού τοποθετείται υπήνεμη διάταξη στο δυτικό άκρο αποτελούμενη από πλωτό στοιχείο μήκους 36,00 μ και πλάτους 5,00, το οποίο έχει την ικανότητα επιπρόσθετου ελλιμενισμού σκαφών.
Η λιμενολεκάνη κοντά στα κρηπιδώματα ανασκάπτεται ελαφρώς (μέχρι τη στάθμη θεμελίωση των τεχνητών ογκόλιθων) και προστατεύεται με τεχνητό ογκόλιθο προστασίας ποδός πλάτους 1,00 μ.
Τα χερσαία κρηπιδώματα αποκτούν προσκρουστήρες και προστίθενται νέα ανοξείδωτα μπράτσα πρόσδεσης σκαφών και μικρές δέστρες, ενώ κλίμακες καθόδου και ανόδου προστίθενται σε αρκετά σημεία του λιμένα. Τα νέα κρηπιδώματα θα φέρουν διακοσμητική ρίγα από λιθοδομή ομορφαίνοντας έτσι το τοπίο διαρρηγνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη μονοκρατορία του γκρι σκυροδέματος. Στην ανωδομή τόσο στα κρηπιδώματα όσο και στα πλωτά νέα πιλαρς διανομής παρέχουν νερό και ηλεκτρικό στα ελλιμενιζόμενα σκάφη.
Η Χερσαία ζώνη ανασκάπτεται στο σύνολο της και διαμορφώνεται στρώση βάσης οδοποιίας ώστε να διαμορφωθεί η τελική στάθμη πάνω στην οποία θα σκυροδετηθεί το τελικό δάπεδο κυκλοφορίας στο οποίο θα γίνει επίπαση με σκληρυντική στρώση.
Στην ανωδομή δημιουργείται ρευματοληψία και υδροληψία από το δίκτυο νερού της ΔΕΥΑΜ. Στη συνέχεια αναπτύσσεται υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο και δίκτυο διανομής νερού το οποίο τροφοδοτεί τα φώτα και τα πίλαρς διανομής. Η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμίζεται από πίλαρ αναχώρησης οκτώ διαδρομών. Τα φωτιστικά που υπάρχουν επισκευάζονται και προστίθονται και νέα. Τα πίλας διανομής τοποθετούνται ανά 12,00 μέτρα μεταξύ τους. Σε απομακρυσμένα σημεία του λιμανιού προστίθενται επιπρόσθετες γειώσεις για την ασφάλεια των χρηστών. Λόγω του υψηλού τοιχίου της περίφραξης είναι επιβεβλημένη η κατασκευή πλήρους δικτύου απαγωγής ομβρίων ακόμα και έξω από τον λιμενικό χώρο. Η ανωδομή συμπληρώνεται από παγκάκια – καθιστικά σώματα και μία πέργολα η οποία σκιάζει τους καθήμενους. Τέλος τοποθετείται ιστός που στην κορυφή του θα έχει κάμερες εποπτείας του λιμένα και μόντεμ ρούτερ για τον διαμοιρασμό δωρεάν σήματος Wi –Fi στους χρήστες του λιμένα και των γύρω περιοχών.

Κυκλοφοριακή Οργάνωση
Η σύνδεση του λιμένα μέσω του προβλήτα του και του παραλιακού δρόμου με τη δυτική περιφερειακή της πόλης του Μεσολογγίου, τους δημοτικού δρόμους και μέσω της ΕΟ με το αντίρριο και την Αμφιλοχία.

Χώροι Στάθμευσης
Το Μεσολόγγι στο χώρο του αλιευτικού δεν διαθέτει καθορισμένους χώρους στάθμευσης. θα υπάρχει δυνατότητα κίνησης και στάθμευσης ΙΧ οχημάτων και μικρού μεγέθους μεταφορικών σε όλο το μήκος του παραλιακού κρηπιδώματος για περί τα 30 ΙΧ οχήματα.

Όμβρια
Για τα όμβρια ύδατα κατασκευάστηκαν τρία (3) μεγάλα αντλιοστάσια ομβρίων σε τρία σημεία περιφερειακά της πόλης, προκειμένου τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται μέσω δικτύων έξωθεν της περιοχής της λιμνοθάλασσας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλατος.

Τα όμβρια του οικισμού αντιμετωπίζονται με άντληση τους και προώθησης σε κανάλι που οδηγούν στη θάλασσα. Στους χερσαίους χώρους του λιμένα αρκούν οι κλίσεις 2% που έχουν δοθεί στα δάπεδα του λιμανιού.

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Οι απαιτήσεις του λιμένα από τα δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι περιορισμένες και οι υποδομές του θα εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης του οικισμού. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του λιμένα περιλαμβάνουν:

Ισχυρά ρεύματα (φωτισμός περιβάλλοντος χώρου και στεγασμένων χώρων)
Πυροπροστασία
Ύδρευση
Εξοπλισμό αντιρρύπανσης (πλωτά φράγματα επαρκούς μήκους, διαλυτικά, απορροφητικά υλικά κλπ., σύμφωνα με τις υποδείξεις του οικείου Λιμεναρχείου και τις προβλέψεις του «Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης»).

Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής Κάθε Αλιευτικού Καταφυγιού
Έως 24 μήνες όπως περιγράφεται.

ypodomes.comgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith