Ποιες δαπάνες μειώνουν τον φόρο εισοδήματος

eforia doseis ofeiles

Τα… tips για τη μείωση του φόρου εισοδήματος – Ποιους κωδικοί μπορούν να «αξιοποιηθούν»

Του Χρυσόστομου Τσούφη
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ΑΑΔΕ εξέδωσε τον οδηγό συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων ο οποίος περιέχει tips μείωσης του φόρου εισοδήματος. Ο φορολογούμενος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση μεταξύ άλλων στις εξής δαπάνες:

Δωρεές προς φορείς γενικής κυβέρνησης
Συμπληρώνονται στους κωδικούς 059-060 και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκτός από τους δημόσιους φορείς ιερούς ναούς και μονές, πατριαρχεία, κοινωφελή ιδρύματα, νοσοκομεία.

Οι δαπάνες αυτές μειώνουν το φόρο 20% αλλά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή με ελάχιστο ύψος τα 100€.

Για την απόδειξη της δωρεάς απαιτείται το γραμμάτιο είσπραξης της δωρεάς που εκδίδεται από την τράπεζα που στην οποία βρίσκεται ο ειδικός λογαριασμός και βεβαίωση αποδοχής του ποσού από τον δωρεοδόχο.

Δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα
Συμπληρώνονται στους κωδικούς 063-064 και μειώνουν κατά 40% του ύψους τους το φόρο. Δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή.

Πολιτιστικές χορηγίες
Συμπληρώνονται στους κωδικούς 061-062 και αφορούν πολιτιστικές χορηγίες στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου. Το ποσό που αφαιρείται από το εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του φορολογούμενου εισοδήματος. Απαιτείται αποδοχή της χορηγίας ως πολιτιστική από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Παραγωγή οπτικοακουστικού έργου
Συμπληρώνονται οι κωδικοί 663-664 και αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι επιλέξιμες δαπάνες μειώνουν 30% το φορολογητέο εισόδημα

Χρηματοδότηση κόμματος
Συμπληρώνονται οι κωδικοί 055-056 και 057-058 και η δαπάνη περιλαμβάνει και τη χρηματοδότηση αιρετών αντιπροσώπων της Ελληνικής Βουλής και του Ευρωκοινοβουλίου. Εκπίπτει από το φόρο το 20% των δαπανών εφόσον υπερβαίνουν τα 100€ αλλά δεν ξεπερνούν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του χρηματοδότη και σε κάθε περίπτωση τις 20.000€ για κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων και τις 5.000€ για αιρετό.

Κάθε ποσό χρηματοδότησης προς πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, καθώς και προς υποψηφίους ή/και αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπερβαίνει τα 500€, διενεργείται υποχρεωτικά μόνο μέσω των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από τους δικαιούχους χρηματοδότησης, με ονομαστική κατάθεση

Παραγωγικές επενδύσεις
Συμπληρώνονται οι κωδικοί 623-624. Ο τρόπος και οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις ορίζονται από τις αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και ΕπενδύσεωΝ

Εισφορές κεφαλαίου
Συμπληρώνονται οι κωδικοί 625-626. Από το φορολογητέο εισόδημα του επενδυτή εκπίπτει ποσό ίσο με 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου σε επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) που έχουν την έδρα τους στην επικράτεια και είναι γραμμένες στο μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων.
Η έκπτωση εφαρμόζεται για εισφορά κεφαλαίου έως 300.000€ συνολικά, σε έως 3 επιχειρήσεις μέχρι του ποσού των 100.000€/επιχείρηση.

Δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων
Συμπληρώνονται οι κωδικοί 627-628 και η αναβάθμιση μπορεί να είναι ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική.

Οι δαπάνες μειώνουν το φόρο κατά 40% του ύψους τους αφού κατανεμηθούν ισόποσα σε 4 έτη. Το ανώτατο όριο δαπάνης είναι οι 16.000€. Επομένως η μείωση του φόρου δεν μπορεί να ξεπερνά σε περίοδο 4 ετών τις 6.400€.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η εξόφληση των δαπανών να έχει γίνει με ηλεκτρονικά μέσα.

Πηγή: skai.grgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith