Παναγιώτης Κατσούλης: Στηρίζουμε τους φοιτητές των Γεωπονικών Σχολών!

336355224 5877654622345356 4797466319929349272 n

Στηρίζουμε έμπρακτα τη Γεωπονική Σχολή στο Μεσολόγγι και στην Αιτωλοακαρνανία.

Στηρίζουμε το αυτονόητο και δίκαιο αίτημα τους, αφού όλα τα Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ιδρύθηκαν ως πενταετή Πανεπιστημιακά Τμήματα το Μάιο του 2019, αλλά έως σήμερα δεν αποδίδονται στους πτυχιούχους αυτών τα Επαγγελματικά Δικαιώματα του ΠΕ Γεωπόνου, παρ’ όλο που και το ΓΕΩΤΕΕ με έγγραφό του (ΑΠ 4238/26-06-2021), έχει εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη του.
Απαιτείται άμεσα μια απλή νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τροποποίησης του άρθρου 41, παράγραφος 4, του ν. 4262/2014 (Α’ 114), η οποία κακώς δεν έχει μέχρι σήμερα υπάρξει.

Άμεσα να ληφθούν αποφάσεις από τα Δημοτικά Συμβούλια, το Περιφερειακό Συμβούλιο και την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.

ΑΝ.ΤΑ.ΜΑ.
Υποψήφιος Δήμαρχος Παναγιώτης Κατσούλης

zenith