Ν. Φαρμάκης: «Τα θετικά αποτελέσματα μας ωθούν σε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να γίνει η Δυτική Ελλάδα πρωταθλήτρια εργασίας»

20230510 ΗΜΕΡΙΔΑ (4)

«Η Δυτική Ελλάδα, από πρωταθλήτρια ανεργίας έχει μετατραπεί σε πρωταθλήτρια αύξησης θέσεων εργασίας σε σύγκριση με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές περιφέρειες. Όμως ο δρόμος που έχουμε ακόμα να διανύσουμε είναι πολύ μεγάλος. Και δεν θα σταματήσουμε καθόλου, μέχρι η περιοχή μας να γίνει πρωταθλήτρια εργασίας και να φτάσουμε εκεί που πραγματικά θέλουμε» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση σήμερα, Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, στην παρουσίαση της β’ φάσης των αποτελεσμάτων του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών στην Αγορά Εργασίας της Δυτικής Ελλάδας.
Ο κ. Φαρμάκης τόνισε πως τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, καθώς σε τρία μόλις χρόνια υπάρχει μία πλήρης αντιστροφή της εικόνας της Δυτικής Ελλάδας, προσθέτοντας πως η μείωση της ανεργίας υπήρξε ένας από τους πιο βασικούς στόχους της Περιφερειακής Αρχής, καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε, «ανεργία σημαίνει μικρότερο ΑΕΠ, σημαίνει οι δικοί μας άνθρωποι να φεύγουν για να βρουν δουλειά αλλου, σημαίνει κοινωνική ασυνέχεια και δυσαρέσκεια».
«Τρέξαμε πολύ τα τελευταία τρία χρόνια και τα αποτελέσματα φαίνεται να μας δικαιώνουν» ανέφερε ο Περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα αντιμετώπισης της ανεργίας, αλλά και τη σημασία του Μηχανισμού, ο οποίος καταγράφει τις ζητούμενες δεξιότητες και ειδικότητες στην τοπική αγορά εργασίας, με στόχο να δημιουργηθούν στοχευμένες δράσεις κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης των επιχειρήσεων.
«Ένα πολύ σοβαρό κομμάτι του νέου ΕΣΠΑ κατευθύνεται προς αυτή την προτεραιότητα και δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητο ούτε ένα ευρώ», είπε ο κ. Φαρμάκης, σημειώνοντας πως μέσω αυτής της στοχευμένης πολιτικής, μπορούν να επιτευχθούν ακόμα πιο θεαματικά και άμεσα αποτελέσματα στα επόμενα χρόνια.
Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαίμης, υπογράμμισε ότι «πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, μία πλήρης καταγραφή που είναι προσβάσιμη σε όλους, που θα λειτουργήσει ως πυξίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να έχουν τα προγράμματα ειδίκευσης και κατάρτισης ανέργων, με στόχο να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, δηλαδή να δημιουργούν θέσεις εργασίας, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν ανάπτυξη και πλούτο γι το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας». «Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κινηθήκαμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Δεν εργαστήκαμε μόνο για να έχουμε κάποια πρόσκαιρα αποτελέσματα, αλλά με εργαλεία όπως ο συγκεκριμένος Μηχανισμός, μπορούμε να σχεδιάσουμε πολύ καλύτερα το μέλλον και να φιλοδοξούμε βάσιμα σε μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα» τόνισε ο κ. Ζαΐμης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώθηκαν στην μελέτη, η μείωση της ανεργίας στη Δυτική Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αισθητή τα τελευταία έτη, με το έτος 2022 να παρουσιάζεται η καλύτερη επίδοση (12,6%) και με την ΠΔΕ να κατατάσσεται πλέον στην 5η καλύτερη θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, σε αντίθεση με το 2019 όπου κατατάσσονταν 12η στο σύνολο των Περιφερειών. Πρόοδος παρουσιάζεται και σε επιμέρους δείκτες. Το ποσοστό ανεργίας της ηλικιακής ομάδας 35-44 ετών είναι μικρότερο του αντίστοιχου εθνικού ποσοστού για πρώτη φορά από το 2014. Επίσης, για τον ενεργό πληθυσμό προσχολικής, πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό ανεργίας για το 2022 (10,7%) είναι χαμηλότερο τόσο του αντίστοιχου εθνικού (14,8%), όσο και του ευρωπαϊκού ποσοστού (12,2%), ενώ για τον ενεργό πληθυσμό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό ανεργίας για το 2022 (8,3%) είναι χαμηλότερο τόσο του αντίστοιχου εθνικού ποσοστού (8,9%), πρώτη φορά από το 2004. Τέλος, το 2022, το ποσοστό μακροχρόνια ανέργων στην Περιφέρεια ήταν 8%, έναντι 7,7% του αντίστοιχου ποσοστού στο σύνολο της χώρας, σημειώνοντας μείωση σχεδόν 29% από το 2021, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση της τελευταίας εξαετίας, με το ποσοστό των γυναικών μακροχρόνια άνεργων το 2022 ήταν 10%, μικρότερο του αντίστοιχου εθνικού ποσοστού (10,5%), μοναδική φορά τη δεκαετία 2011-2022.

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εντείνοντας τις προσπάθειές της για την περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών της αγοράς εργασίας, μέσα από τις δράσεις του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), έχει ξεκινήσει τη δημιουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (https://www.pde-mae.gr). Επί της ουσίας, ο εν λόγω Μηχανισμός συνιστά ένα σύγχρονο «εργαλείο» λεπτομερούς καταγραφής του παλμού και των τάσεων της αγοράς εργασίας, μέσω του οποίου επιδιώκεται η πλήρης χαρτογράφηση των αναγκών και των συνδεόμενων με τις ανάγκες αυτές δεξιοτήτων.
Ο Μηχανισμός συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και οπτικοποιεί στατιστικά στοιχεία από εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων (ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΓΑΝΗ, ΔΥΠΑ, Eurostat), ενώ παράλληλα διενεργούνται ενέργειες διαβούλευσης και έρευνες πεδίου σε επιχειρήσεις και εργαζομένους, για τον εντοπισμό πιθανών αναντιστοιχιών στην προσφορά και ζήτηση εργασίας και την ανάδειξη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε επαγγέλματα και δεξιότητες.
Συγκεκριμένα:
• Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα τουλάχιστον 10 στοχευμένα θεματικά εργαστήρια σε θεματικούς αναπτυξιακούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με πολύ μεγάλη συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων(αγροδιατροφή και βιομηχανία τροφίμων, γαλάζια οικονομία, πράσινη οικονομία, βιομηχανία, πολιτισμός, ενέργεια και ενεργειακή εξοικονόμηση, κατασκευές, υγεία και κοινωνική μέριμνα, ΤΠΕ, κλπ.)
• Έχουν πραγματοποιηθεί και θα συνεχίσουν να υλοποιούνται έρευνες πεδίου στο σύνολο των φορέων της αγοράς εργασίας (έρευνες σε επιχειρήσεις, εργαζομένους και ανέργους), από τις οποίες προκύπτουν σημαντικά ευρήματα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής επιχειρήσεων και εργαζομένων σε ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης
• Είναι σε διαρκή υλοποίηση διαδικτυακές έρευνες με προτάσεις για νέες ανάγκες σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (στην ιστοσελίδα www. pde-mae.gr)
• Διενεργούνται σε ετήσια βάση έρευνες σε επιχειρήσεις στις οποίες καταγράφονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας με βάση τις ζητούμενες δεξιότητες και ικανότητες, ενώ παράλληλα χαρτογραφήθηκαν πλήρως τα προβλήματα που εντοπίστηκαν, εξειδικεύοντας την ανάλυση σε επίπεδο Δήμων. Επιπλέον, έχουν χαρτογραφηθεί οι ομάδες στόχοι και εκείνες οι ηλικιακές ομάδες που χρήζουν άμεσης παρέμβασης με κατάλληλα προγράμματα προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας (σε αυτούς συγκαταλέγονται οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι έως 29 ετών και οι άνεργες γυναίκες).

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
• Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε 516 επιχειρήσεις εντός του 2022 το 91% δηλώνει δυσκολία στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, ενώ κάτω από τις μισές 47,9% των επιχειρήσεων έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για πρόσληψη προσωπικού, ευρήματα που δείχνουν την αναγκαιότητα κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων στην Δυτική Ελλάδα αλλά και τα περιθώρια βελτίωσης της συνεργασίας επιχειρήσεων και ΔΥΠΑ.
• 7 στις 10 επιχειρήσεις δεν έχουν χρησιμοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού και επίσης 6 στις 10 δεν σχεδιάζουν να οργανώσουν σχετικές δράσεις για την ανάπτυξη τους, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη ευαισθητοποίησης τους τα ως προς την χρήση προγραμμάτων κατάρτισης για το προσωπικό τους
• Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε 1026 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το 89% δεν είχε συμμετάσχει σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, και από όσους το είχαν πράξει η επιλογή του προγράμματος ήταν προσωπική και όχι επιλογή της εταιρείας
• Πιο Δεκτικοί στην βελτίωση των δεξιοτήτων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης : Οι γυναίκες, οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σημαντική προϋπηρεσίαgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith