Μετατέθηκε ο διαγωνισμός για το έργο Αμβρακία-Αμφιλοχία-Βάλτο

fragma mesoxwras

Σε μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε δύο σημαντικά έργα προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν εχθές, τόσο ο διαγωνισμός για το Φράγμα Μπραμιανού όσο και για τα εγγειοβελτιωτικά έργα σε Αμβρακία-Αμφιλοχία-Βάλτο μετατίθενται για τον Ιανουάριο. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος διαγωνισμός πάει για τις 16 Ιανουαρίου και αποσφράγιση προσφορών στις 17 και ο δεύτερος στις 17 Ιανουαρίου και αποσφράγιση στις 18 του ίδιου μήνα.
Οι μεταθέσεις γίνονται για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων σχημάτων αλλά και για την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στους δύο αυτούς διαγωνισμούς. Τα δύο έργα έχουν ήδη κινοτοποιήσει το ενδιαφέρον των μεγάλων ομίλων της χώρας.

Ποια είναι τα έργα
Αναφορικά με το Φράγμα Μπραμιανού η αρχική προθεσμία παραλαβής των φακέλων ήταν η 27η Δεκεμβρίου. Το έργο έχει κόστος με ΦΠΑ 53,5 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 43,14 εκατ. ευρώ). Η διάρκεια κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και ως εκ τούτου υπάρχει ανελαστική ημερομηνία ολοκλήρωσης που είναι στα τέλη του 2025. Τα έργα θα κατασκευαστούν στην ευρύτερη περιοχή του Δ. Ιεράπετρας του Ν. Λασιθίου στη Νότια Κρήτη, μεταξύ των οικισμών Μύθων, Μύρτου, Γρα Λυγιάς και Μακρύλιας.
Στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας εκτελούνται οι συμπληρωματικές εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια την λειτουργία και τη συντήρηση του φράγματος Μπραμιανού,κατασκευάζεται νέα περιμετρική παραλίμνια οδός καθώς και έργα ενίσχυσης του ταμιευτήρα του από την υδροληψία Καλαμαυκιανού.Επίσης κατασκευάζονται έργα διευθέτησης των ρεμάτων Μπραμιανού, Διαβατών και συμβαλλόντων ρεμάτων, καθώς και δίκτυα ομβρίων σε περιοχές του οικισμού Γρά Λυγιάς.
Επιπλέον κατασκευάζονται το φράγμα Μύρτου και η παραλίμνια οδός,αντλιοστάσιο ανύψωσης (Α1),έργα Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίου (Α1) ανύψωσης στη δεξαμενή (Δ3) του αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Μύρτου στον ταμιευτήρα Μπραμιανού & καταθλιπτικός αγωγός ανύψωσης από το αντλιοστάσιο (Α1) στη δεξαμενή (Δ3).

Τέλος εγκαθίσταται σύστημα αυτόματου ελέγχου των έργων του φράγματος Μπραμιανού, του φράγματος Μύρτου και της δεξαμενής -αντλιοστασίου.
Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης για τα εγγειοβελτιωτικά έργα περιλαμβάνει:
Α) Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας-Αμφιλοχίας: Σωληνωτά αρδευτικά δίκτυα νερού, Τέσσερις δεξαμενές Αναρρόφησης/Αναρρύθμισης, Δύο αντλιοστάσια άρδευσης, Α1m και A2m, -Αποχετευτικό δίκτυο στις κατάντη περιοχές, Οχετούς για την κυκλοφορία στους αγροτικούς δρόμους που θα δημιουργηθούν, Διευθετήσεις ρεμάτων και τάφρων, Αναβάθμιση και βελτίωση των υφιστάμενων αγροτικών οδών που θα εγκατασταθεί αγωγός άρδευσης, Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.). Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από τη συνολική ακαθάριστη έκταση των 12.760 στρ. στην περιοχή κατασκευής τους θα αρδεύονται 11.500 στρ. καθαρής έκτασης.
Β) Εγγειοβελτιωτικά έργα Α’ φάσης περιοχών Βάλτου: Κεντρική Λιμνοδεξαμενή αναρρύθμισης ωφέλιμου όγκου 17 χιλ. m3, Δεξαμενές 200 m3 , (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5), οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάντη περιοχές στις ώρες αιχμής της ζήτησης, Δεξαμενή αναρρόφησης (Δ1) και το αντλιοστάσιο ΑΒ1, Δίκτυο σωληνώσεων για την μεταφορά και την διανομή του νερού στις ζώνες άρδευσης Α΄ φάσης, Τεχνικά έργα διέλευσης των αγωγών σε ρέματα και τάφρους αποχέτευσης και από οδικούς άξονες, Αντιπλημμυρικά-αποχετευτικά δίκτυα, Έργα αγροτικής οδοποιίας, Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.). Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από τη συνολική ακαθάριστη έκταση των 25.186 στρεμμάτων στην περιοχή κατασκευής τους θα αρδεύονται 21.985 στρέμματα καθαρής έκτασης.

e-maistros.gr

zenith