Μεσολόγγι: Διευκρίνηση για δικαιούχους τάφων περιοχής Οινιαδών

nekrotafeio (1)

Διευκρινίζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ιερής Πόλης
Μεσολογγίου ότι η διαδικασία καταγραφή δικαιούχων τάφων περιοχής Οινιαδών που ξεκινά
την 1η Ιουλίου 2024 θα διαρκέσει έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.
Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να δηλώσουν το δικαίωμά τους επί των οικογενειακών τάφων,
δικαιούχοι ή πλησιέστεροι ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς αυτών ή νόμιμοι κληρονόμοι, θα
χρειαστεί να προσκομίσουν στο Δημοτικό Κατάστημα Οινιάδων, εφόσον υπάρχουν, τα
παρακάτω δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα:
1. Αντίγραφο παραχωρητηρίου οικογενειακού τάφου
2. Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής παραχώρησης οικογενειακού τάφου
3. Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής τέλους ενταφιασμού
4. Αντίγραφο τιμολογίου κατασκευής οικογενειακού τάφου
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών
6. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας

Τηλέφωνο Πληροφοριών Νεοχώρι: 26323 – 60013googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith