Αντιγριπικός εμβολιασμός Ρομά στο Κέντρο Κοινότητας του δήμου Αγρινίου

img 0450

Στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αγρινίου
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1/11/2022 αντιγριπικός εμβολιασμός
σε Ρομά συμπολίτες μας, σε συνεργασία με τη 2 η ΤΟ.Μ.Υ.
Αγρινίου (ΤΟ.Μ.Υ. Γαβαλούς).
Ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κέντρου
Κοινότητας. Είχε προηγηθεί στις 25 και 26 Οκτωβρίου ενημέρωση
σε οικισμούς ,του Δήμου Αγρινίου ,όπου διαβιούν Ρομά
συμπολίτες μας.
Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου είναι
ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-
2020 με κωδικό ΟΠΣ 5001499.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

zenith