Μ. Ζαμπάρας: Δεν θα γίνει ανεκτή οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης για περαιτέρω απεμπόληση του δημόσιου χαρακτήρα των ΕΛΠΕ

Ζαμπάρας

‘Όπως πληροφορούμαστε από δημοσιεύματα, επίκειται η εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α της Hellenic Energy από τους δύο βασικούς μετόχους της, δηλαδή το Δημόσιο (μέσω του ΤΑΙΠΕΔ) και την Paneuropean Oil & Industrial Holdings. Σήμερα ο ιδιώτης μέτοχος κατέχει το 47,12% και το ΤΑΙΠΕΔ έχει στην διάθεση του το 35,48% των μετοχών. Εάν η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση να γνωρίζει ότι δεν θα γίνει ανεκτή από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Τα ΕΛΠΕ όπως και η ΔΕΗ είναι μεγάλης στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας Οργανισμοί και θα πρέπει να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο. Στο μεγάλο εθνικό στόχο της παραγωγικής ανασυγκρότησης ο Όμιλος ΕΛΠΕ μπορεί να είναι η αναπτυξιακή ναυαρχίδα της χώρας, διασφαλίζοντας την ενεργειακή επάρκειά της αλλά και την μετάβαση στην παραγωγή ενέργειας μηδενικού άνθρακα, ευθυγραμμιζόμενη με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Ομίλου πρέπει να στηρίζεται στη διαρκή βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας στους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών, αλλά και στην ανάπτυξη των συμμετοχών στους κλάδους Φυσικού Αερίου, Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ και τον έλεγχο των εθνικών πόρων.
Στο πλαίσιο της διάθεσης των μετοχών, το ΤΑΙΠΕΔ και η Paneuropean πρόκειται να παραχωρήσουν από κοινού, όπως έχει γίνει γνωστό, ένα ποσοστό της τάξης του 12%, σε αναλογία 6:4 – δηλαδή όση είναι και η αναλογία της υφιστάμενης συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο του ενεργειακού Ομίλου. Με την πράξη αυτή το Δημόσιο θα χάσει τα δικαιώματα μειοψηφίας και τον έλεγχο που ασκεί στην Διοίκηση της εταιρείας.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συναίνεσε τον Απρίλιο του 2021, στην εκχώρηση της πλειοψηφίας που κατείχε το Δημόσιο, χωρίς κανέναν όρο ή αντάλλαγμα, χωρίς να εξασφαλίζει καν τη συμμετοχή του δημοσίου στο ΔΣ της εταιρείας. Μετά από εξώδικο στο ΤΑΙΠΕΔ του Συλλόγου εργαζομένων (ΠΣΕΕΠ) το Μάιο του 2021, το νέο καταστατικό που ψηφίστηκε στη ΓΣ τον Ιούνιο 2021 προέβλεπε το δημόσιο να διορίζει τέσσερα από τα έντεκα μέλη του Δ.Σ. Με την εισαγωγή νέων μετοχών στο ΧΑ αυτό θα ανατραπεί, αφού η συμμετοχή του Δημοσίου θα πέσει κάτω από το 35%.
Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 20 του νέου καταστατικού της εταιρείας «Εάν η συμμετοχή του Δημοσίου στην Εταιρεία κατέλθει του ποσοστού του τριάντα πέντε τοις εκατό(35%) των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας…» το ελληνικό Δημόσιο θα απολέσει και μάλιστα άνευ αντιτίμου, τα όποια δικαιώματα διοίκησης έχει διατηρήσει.
Η κυβέρνηση της ΝΔ ήδη από το 2019 έχει απεμπολήσει το δικαίωμα διορισμού διευθύνοντος συμβούλου μέσω των 7 μελών του ΔΣ και άρα την σημαντική επιρροή του δημοσίου στην διαχείριση, ενώ τώρα μειώνοντας την συμμετοχή του δημοσίου θα μειωθεί και περαιτέρω το ποσοστό των κερδών του.
Η χώρα από το 2018 έπαψε να βρίσκεται στο πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας άρα προκύπτει ξεκάθαρα η αναγκαιότητα να μην παραμένουν οι μετοχές του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ στο «χαρτοφυλάκιο» του ΤΑΙΠΕΔ, φορέα με μοναδικό καταστατικό σκοπό την ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. Επομένως, είναι αδήριτη ανάγκη να προστατευθούν κατά το μέγιστο τα δικαιώματα του δημοσίου για την άσκηση διοίκησης στα ΕΛΠΕ.googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith