Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ποδοσφαίρου Παναιτωλικός-Λαμία

ghpedo panaoitolikos

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του γηπέδου Παναιτωλικού, για
την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ποδοσφαίρου, του Πρωταθλήματος της «Stoiximan Super League»,
αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. Παναιτωλικός – Π.Α.Ε. ΠΑΣ Λαμία που θα
διεξαχθεί την 01.04.2023 και ώρα 17.30΄ στο γήπεδο του Παναιτωλικού».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999) και
αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.
2. Το υπ’ αριθ. 1003/2/19 από 15/10/2022 Σχέδιό μας.
3. Την από 28/03/2023 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)

α. Την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων, από 13.30΄ ώρα έως 20.30΄ ώρα του Σαββάτου 01.04.2023, στις
οδούς: Δ. Σταϊκου (στο τμήμα από την συμβολή της με την οδό Προυσιωτίσσης έως διασταύρωση αυτής με οδό Ι.
Ρίτσου), Νικηταρά, Προυσιωτίσσης (σε όλο το μήκος της), Βλαχοπούλου (από Καψάλη έως Ιπποκράτους), Πλατείας
Παναιτωλικού, χώρος διασταύρωσης οδών Βλοχού και Αχελώου και
β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε όλες τις ανωτέρω οδούς, σε όλο το μήκος της οδού
Αχελώου, καθώς και στην οδό Καζαντζάκη με κατεύθυνση από Διαμαντή προς Αχελώου από 14.30΄ ώρα έως
20.30΄ ώρα του Σαββάτου 01.04.2023 για να διεξαχθεί με ασφάλεια ο προαναφερόμενος ποδοσφαιρικός αγώνας.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης
των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων
ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες
επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.
ΑΡΘΡΟ (3)
Έναρξη ισχύος της παρούσης από 13.30΄ ώρα του Σαββάτου 01.04.2023.
ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. Η εκτέλεση της
παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.
-Ο-
Διευθυντής
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

zenith