Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Αγρίνιο για τον εορτασμό των Θεοφανείων

theofaneia agrinio5

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην πόλη του Αγρινίου, για τον εορτασμό των Θεοφανείων, την Παρασκευή 06/01/2023».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1.-Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2.-Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3.-Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4.-Την από 03/01/2023 πρόσκληση του Δήμου Αγρινίου.
5.-Την από 03/01/2023 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, την ασφαλή τέλεση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων, καθώς και στη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
α. Την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων την Παρασκευή 06/01/2023, από ώρες 07.00΄ έως 13.00΄, επί της ενταύθα δημοτικής οδού Αγίου Χριστοφόρου (από τον νέο Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου έως τον παλαιό Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου) και
β. Την σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε όλο το μήκος της ως άνω διαδρομής, από ώρες 10.00΄ έως 13.00΄ της ιδίας, προκειμένου διεξαχθεί ακώλυτα και με ασφάλεια η πομπή για την τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού και τον Αγιασμό των Υδάτων.

ΑΡΘΡΟ (2)
Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)
Έναρξη ισχύος της παρούσης την Παρασκευή 06/01/2023 και ώρα 07.00΄.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Αναπλ. Διευθυντή
Κωνσταντίνος Αντ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

zenith