Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Χ. Τρικούπης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

gefyra 1

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Χ. Τρικούπης, στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς Πάτρα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (Ισχυροί άνεμοι άνω των 80
χλμ./ώρα)».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
΄Ε χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2 του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Την υπ΄ αρίθμ. 6298/22/1040328 από 19/05/2022 αναφορά του Ά Τ.Τ. Αυτ/μων ΑντιρρίουΙωαννίνων.
3. Το υπ΄αριθμ. CCt/AD από 19/05/2022 έγγραφο της εταιρείας «Γέφυρα Λειτουργία».
4. Την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων (μερικού αποκλεισμού), στη Γέφυρα Χ. Τρικούπης,
στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (Ισχυροί άνεμοι άνω
των 80 χλμ./ώρα), αποσκοπώντας στην ομαλή – ακώλυτη κυκλοφορία οχημάτων και την
πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την απαγόρευση κυκλοφορίας
δικύκλων, τροχόσπιτων, φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων κενών φορτίου
και άλλων οχημάτων ευπαθών στον άνεμο, ως και πεζών, την απαγόρευση προσπεράσεων, καθώς
και για όριο ταχύτητας οχημάτων 50 χλμ/ώρα, στη Γέφυρα Χ. Τρικούπης, στο ρεύμα κυκλοφορίας
προς Πάτρα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (Ισχυροί άνεμοι άνω των 80 χλμ./ώρα).
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.
2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010,
μέχρι άρσης των λόγων επιβολής περιορισμών κυκλοφορίας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες
οχημάτων και των πεζών και την λήξη των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Ά Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΑντιρρίουΙωαννίνων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κων/νος ΚΑΚΟΥΣΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντήςgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith