Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρμου λόγω εργασιών

erga1

Η απόφαση του διευθυντή της Δ.Α. Ακαρνανίας Δημήτρη Γαλαζούλα περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκλήρωση Αποχετευτικών Έργων Λυμάτων Παραλίμνιων Οικισμών Τριχωνίδας –Γ΄ Φάση» επί της Ε.Ο. Αγρινίου –Θέρμου»

Προβλέπει:

1.-Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων στο τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου από την χ/θ 9+500 έως και την χ/θ 11+600, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκλήρωση Αποχετευτικών Έργων Λυμάτων Παραλίμνιων Οικισμών Τριχωνίδας –Γ΄ Φάση», με εργοταξιακή σήμανση όλο το 24ωρο.

2.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 10.07.2024 έως και την Δευτέρα 05.08.2024, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 19.00΄, εξαιρουμένων των ημερών της Κυριακής και των αργιών, με τμηματική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον ελεύθερο τμήμα της οδού. Μετά την ολοκλήρωση τους, τα τμήματα της οδού θα δίνονται σε κυκλοφορία.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΣ Α.Ε. », να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση που θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (5) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της Τετάρτης 10.07.2024 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00΄ ώρα της Δευτέρας 05.08.2024.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith