Κλειστά όλα τα Σάββατα Ιουλίου και Αυγούστου αποφάσισαν οι έμποροι Αγρινίου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/2022, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2676/Β/31-5-2022, από την Τετάρτη 1η Ιουνίου τέθηκαν σε ισχύ τα νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ από 1ης Ιουνίου 2022 καταργείται η υποχρεωτικότητα χρήσης προστατευτικών μασκών τόσο για το καταναλωτικό κοινό όσο και για τους εργαζόμενους σε λιανεμπόριο, είτε πρόκειται για κλειστούς χώρους είτε για υπαίθριους.

Παραμένουν εν ισχύ μόνο η τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών και ο εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.

Τέλος παραμένει η υποχρέωση διενέργειας ενός (1) rapidtest την εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους ή μη πλήρως εμβολιασμένους.

ΤΟ Δ.Σ.

zenith