Κατσούλης: Λουκέτο στο Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών «Βάσω Κατράκη»! Θα το αποδεχθούμε και αυτό;

mouseio 1 1024x587

Λουκέτο στο Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών «Βάσω Κατράκη»!
Θα το αποδεχθούμε και αυτό;

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Δημοσίως καταθέτω ΕΚΛΗΣΗ προς όλους τους πολιτικούς εκπροσώπους του Νομού, της αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, τους ανθρώπους του πνεύματος και του πολιτισμού.
Στο αίσθημα ευθύνης που πρέπει να διακατέχει όλους μας, για την ανεκτίμητη πολιτιστική – ιστορική κληρονομιά που άφησε η Βάσω Κατράκη στην περιοχή μας και την οποία οφείλουμε να διαφυλάσσουμε και να αναδεικνύουμε ως «κόρη οφθαλμού».
Αν και το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου ομοφώνως και εντός των προθεσμιών του ΥΠΕΣ, ζήτησε την κατ’ εξαίρεση λειτουργία του «Κέντρου Χαρακτικών Τεχνών Βάσω Κατράκη» ως αυτόνομο Νομικό Πρόσωπο, όπως είχε συμβεί και το 2011 στην εφαρμογή του «Καλλικράτη», ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος με απόφαση του στις 29 Νοεμβρίου (Αρ. πρωτ. 103036), δεν έκανε δεκτό το αίτημα.
Αναγνώρισε ορθώς την κατ’ εξαίρεση λειτουργία 8 Νομικών Προσώπων πολιτιστικής – ιστορικής σημασίας – Βέροιας, Δράμας, Καλαβρύτων, Καστοριάς, Κύμης – Αλιβερίου, Λάρισας, Ρόδου – καθώς και 8 Κοινωφελών επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα, αλλά ΟΧΙ ΤΟ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΑΣΩ ΚΑΤΡΑΚΗ» στο Αιτωλικό και στο Δήμο Μεσολογγίου.
Αντιλαμβάνεστε πως αν αυτή η απόφαση δεν τροποποιηθεί άμεσα, τότε μπαίνει οριστική ταφόπλακα στο Μουσείο και τα έργα της παγκοσμίου εμβέλειας χαράκτριας θα μεταφερθούν δικαίως από την οικογένεια Κατράκη σε άλλο χώρο εκτός της γενέτειρας της.

Κυρίες και Κύριοι εκπρόσωποι, ανεξαρτήτου κομματικής τοποθέτησης.

Όντως αυτά τα 12 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου, δεν καταφέραμε ως Δήμος Μεσολογγίου να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν φροντίσαμε η μοναδικότητα της οικουμενικής πολιτιστικής παρακαταθήκης της Βάσως Κατράκη να διαφυλαχθεί – αναδειχθεί. Δεν καταστήσαμε το Μουσείο παραγωγό πολιτισμού.
Όμως απάντηση στην ανεπάρκεια μας δεν είναι το κλείσιμο, αλλά η κοινή προσπάθεια αυτοδιοίκησης και πολιτείας για την ανόρθωση του.
Γι’ αυτό ΤΩΡΑ, με μια ΦΩΝΗ,
Να απαιτήσουμε να τροποποιηθεί η λανθασμένη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
Είναι ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ!

Με εκτίμηση και θλίψη
Παναγιώτης Κατσούλης

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση/ λύση των άρθρων 27 και 29 του ν.
5056/2023 (Α’ 163)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 52 του ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων,
παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων
χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 163),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
δ) της υπό στοιχεία Υ11/7-7-2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).
2. Την αριθ. 460/6-11-2023 απόφαση-αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, για την εξαίρεση της
κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης ∆ήμου
Βέροιας», από την αυτοδίκαιη λύση της.
3. Την αριθ. 404/1-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, για την εξαίρεση του
ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας», από την
αυτοδίκαια κατάργησή του.
4. Την αριθ. 207/10-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, για την εξαίρεση
του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ», από την
αυτοδίκαιη κατάργησή του.
5. Την αριθ. 368/30-10-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, για την εξαίρεση
του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Μουσείο Φωτογραφίας Καλαμαριάς-Χρήστος Καλεμκερής», από την
αυτοδίκαιη κατάργησή του.
6. Την αριθ. 174/31-10-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας, για την εξαίρεση
της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» με
διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.», από την αυτοδίκαιη λύση της.
7. Την αριθ. 297/13-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, για την εξαίρεση
του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Δημήτριος και Σουλτάνα Πετσάλνικου
Μπαϊρακτάρη», από την αυτοδίκαιη κατάργησή του.
8. Την αριθ. 237/9-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης-Αλιβερίου, για την
εξαίρεση του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου
’’ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’’», από την αυτοδίκαιη κατάργησή του.
9. Τις αριθ. 509/9-11-2023 και 511/9-11-2023 αποφάσεις – αιτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων,
για την εξαίρεση των ν.π.δ.δ. με τις επωνυμίες «Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα»
και «Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Λένα Γουργιώτη», από την αυτοδίκαιη κατάργησή
τους.
10. Την αριθ. 259/8-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών, για την
εξαίρεση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών ΝεάποληςΣυκεών» με διακριτικό τίτλο ΚΕΥΝΣ, από την αυτοδίκαιη λύση της.
11. Την αριθ. 157/23-10-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νισύρου, για την εξαίρεση της
κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ» με
διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Ν.», από την αυτοδίκαιη λύση της.
12.Την αριθ. 794/8-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, για την εξαίρεση της
κοινωφελούς επιχείρησης µε την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΠΑΤΡΑΣ», από την αυτοδίκαιη λύση της.
13. Την αριθ. 554/25-10-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, για την εξαίρεση της
κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά» με διακριτικό
τίτλο ΚΟ.Δ.Ε.Π., από την αυτοδίκαιη λύση της.
14.Την αριθ. 297/26-10-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, για την εξαίρεση
της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Δήμου Περιστερίου» με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.», από την αυτοδίκαιη λύση της.
15. Την αριθ. 240/20-10-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, για την εξαίρεση της
κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά» με το
διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Π.», από την αυτοδίκαιη λύση της.
16. Την αριθ. 490/3-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, για την εξαίρεση του
ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου» από την αυτοδίκαιη κατάργησή
του.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :
Α. Εξαιρούμε από την κατάργηση του άρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α’ 163), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, με τις κάτωθι επωνυμίες, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς
εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης, τεκμηριώνεται πλήρως και
δικαιολογεί την συνέχιση της λειτουργίας τους:
1. «Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» του Δήμου Δράμας Π.Ε. Δράμας
(Β’ 2705/2011, όπως ισχύει).
2. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ» του Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας (Β’
556/1994, όπως ισχύει)
3. «Μουσείο Φωτογραφίας Καλαμαριάς-Χρήστος Καλεμκερής» του Δήμου Καλαμαριάς Π.Ε. Θεσσαλονίκης
(Β’ 391/2001, όπως ισχύει).
4. «Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Δημήτριος και Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» του Δήμου Καστοριάς
Π.Ε. Καστοριάς (Β’ 195/2010, όπως ισχύει).
5. «Ίδρυμα Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου ’’ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’’» του
Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας (Β’ 403/2005, όπως ισχύει).
6. «Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα» του Δήμου Λαρισαίων Π.Ε. Λάρισας (Β’
724/1983, όπως ισχύει).
7. «Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Λένα Γουργιώτη» του Δήμου Λαρισαίων Π.Ε. Λάρισας
(Β’ 3139/2022, όπως ισχύει).
8. «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου» του Δήμου Ρόδου Π.Ε. Ρόδου (Β’ 2245/2012, όπως ισχύει)
Β. Εξαιρούμε από την αυτοδίκαιη λύση του άρθρου 29 του ν. 5056/2023, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις
των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, με τις κάτωθι επωνυμίες, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς
εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης, τεκμηριώνεται πλήρως και
δικαιολογεί την συνέχιση της λειτουργίας τους:
1. «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης ∆ήμου Βέροιας» του Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας (Β’
1574/2011, όπως ισχύει).
2. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» του Δήμου
Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής (Β’ 766/2011, όπως ισχύει).
3. «Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών» με διακριτικό τίτλο ΚΕΥΝΣ του Δήμου
Νεάπολης-Συκεών Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Β’ 851/2021, όπως ισχύει).
4. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ» του Δήμου Πατρέων Π.Ε. Αχαΐας
(Β’ 1117/2011, όπως ισχύει)
5. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Ν.» του Δήμου Νισύρου
Π.Ε. Κω (Β’ 1669/2009, όπως ισχύει).
6. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά» με διακριτικό τίτλο ΚΟ.Δ.Ε.Π. του Δήμου Πειραιώς Π.Ε.
Πειραιώς (Β’ 1244/2011, όπως ισχύει).
7. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου» με διακριτικό τίτλο
«Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.» του Δήμου Περιστερίου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Β’ 626/2011, όπως ισχύει).
8. «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά» με το διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Π.» του Δήμου Πλατανιά
Π.Ε. Χανίων (Β’ 992/2011, όπως ισχύει).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Θεόδωρος Λιβάνιοςgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith