Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου

kallitexnikoeggrafes3

Ενημερώνουμε το κοινό ότι στο σχολείο μας θα διενεργηθούν κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών σε κενές θέσεις φοίτησης, για όλες τις κατευθύνσεις των τάξεων Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου καθώς και για τις Λυκειακές τάξεις Α΄ και Β΄ Λυκείου.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής παρακαλούνται να καταθέσουν αίτημα στο σχολείο έως τις 19/09/2023 διαζώσης ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου (mail@gym-kall-mesol.ait. sch.gr).
Σύμφωνα με την απόφαση ΦΕ15/5573-14/09/2023 του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Χρήστου Καζαντζή
προκηρύσσονται οι παρακάτω κενές θέσεις:
για την Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: 1 θέση
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: 2 θέσεις
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΟΥ: 3 θέσεις
Για την Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: 3 θέσεις
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: 7 θέσεις
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΟΥ: 3 θέσεις
για την Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: 1 θέση
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: 2 θέσεις
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΟΥ: 3 θέσεις
Για την Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: 4 θέσεις
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: 5 θέσεις
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΟΥ: 3 θέσεις
Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής:
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου
α)για την κατεύθυνσή Θεάτρου 8:30 έως 11:00
β)για την κατεύθυνση Χορού 11:30 έως 14:30
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου
Κατεύθυνση Εικαστικών 8:30- 12:30
Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο γονέας/κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση. Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών
Λυκείων.
Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για την Α΄ Λυκείου θα προέρχεται από τη διδαχθείσα ύλη της Γ΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου ενώ η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για τη Β΄ τάξη Λυκείου από τη διδαχθείσα ύλη της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ 1365/20-04-2018, Αριθμ. 58168/Δ2 (3)
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων
Οι εξετάσεις χωρίζονται σε τρεις ενότητες ανά κατεύθυνση ως εξής:
Κατεύθυνση εικαστικών για κατατακτήριες Α΄ Λυκείου
Α) Δημιουργία εικαστικού έργου.
Οι υποψήφιοι μαθητές εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (έως 3 ώρες) σχεδιάζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί προερχόμενο από την ύλη του μαθήματος ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της Γ΄ τάξης Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30×50 εκ. στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πίσω σελίδα ως πρόχειρο. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.
Β) Κείμενο 300 λέξεων όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α΄ ενότητα.
Γ) Συνέντευξη/συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να αναφερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.
Ποσοστά ανά ενότητα στον τελικό βαθμό με άριστα το 100 είναι: Α: 60, Β:30, Γ:10.
Κατεύθυνση θεάτρου-κινηματογράφου για κατατακτήριες Α΄ Λυκείου
Α) Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προετοιμάσει ο υποψήφιος από την ύλη της Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.
Β) Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες έως 5 ατόμων) με θέμα που δίνει η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών την ώρα των εξετάσεων.
Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες/ φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο εικόνων που θα δοθούν (περίπου 9 εικόνες).
Για τις τάξεις του Γυμνασίου
Στις κατατακτήριες εξετάσεις οι υποψήφιοι της κάθε Κατεύθυνσης εξετάζονται με βάση την ύλη που διδάχθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας, όπως αυτά καθορίζονται με βάση τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα, της Κατεύθυνσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
η Δ/ντρια
Ανδριανή Χαλαζιάgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith