Η ΔΕΥΑ Αγρινίου επιβεβαιώνει πρόσφατο περιστατικό υδροκλοπής

deya

Σχετικά με διαπίστωση λειτουργίας παροχής χωρίς υδρόμετρο η Διοίκηση της ΔΕΥΑΑ ενημερώνει τα εξής:
Όταν διαπιστώνεται κατανάλωση νερού που δεν γίνεται με υδρόμετρο τότε η Δημοτική Επιχείρηση προχωρά σε καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές, δηλαδή την Αστυνομία, ώστε να καταγραφεί το συμβάν. Κατόπιν συντάσσονται τα αντίστοιχα έγγραφα βάση των οποίων γίνεται ο υπολογισμός του προστίμου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό ύδρευσης- αποχέτευσης της ΔΕΥΑΑ. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ο καταναλωτής – παραβάτης καλείται να καταβάλει το τίμημα της παράβασης.
Η ΔΕΥΑΑ έχει διαπιστώσει, από το 2021, 22 περιπτώσεις παραβάσεων του κανονισμού (υδροκλοπές) και έχει επιβάλλει τα αντίστοιχα πρόστιμα συνολικής αξίας 9.859,09€.
Η διαπίστωση της τελευταίας παράβασης έγινε από συνεργείο που εκτελούσε τακτικές εργασίες συντήρησης του δικτύου. Ειδικότερα, την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, συνεργείο της ΔΕΥΑΑ, κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς, διαπίστωσε την ύπαρξη δεύτερης παροχής, χωρίς υδρόμετρο, η οποία εισέρχονταν σε ιδιωτικό χώρο. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι προέβησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες, δηλαδή καταγραφή του συμβάντος και στη συνέχεια στην επιβολή του σχετικού προστίμου.
Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΑ όπως σε όλες τις περιπτώσεις έτσι και στη συγκεκριμένη, της 8ης Φεβρουαρίου, ενήργησε άμεσα καταγγέλλοντας την παράβαση στις αρμόδιες Αρχές, για τις δικές τους ενέργειες, και επιβάλλοντας πρόστιμο.googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith