Φορολογικές δηλώσεις 2023: Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή

forologikh dilosi

Σε οκτώ ημέρες εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και ακόμη απομένουν περίπου 400.000 δηλώσεις ώστε να συμπληρωθεί ο εκτιμώμενος αριθμός εκείνων που υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση.

Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών δηλώνουν κατηγορηματικά ότι αποκλείεται να δοθεί οριζόντια παράταση στην προθεσμία και σημειώνουν ότι οι εναπομείναντες φορολογούμενοι θα πρέπει να σπεύσουν άμεσα να υποβάλουν την φορολογική δήλωσή τους.

Παράλληλα το ίδιο άμεσοι θα πρέπει να είναι και εκείνοι οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει δήλωση και διαπίστωσαν λάθη οι παραλείψεις που φουσκώνουν τον τελικό λογαριασμό.

Έτσι λοιπόν όσοι διαπιστώσουν αυτή την αστοχία τους, θα έχουν την δυνατότητα για την υποβολή νέας, τροποποιητικής αυτή της φορά, φορολογικής δήλωσης, χωρίς να αναγκαστούν να πληρώσουν πρόστιμο.

Αυτό βέβαια θα πρέπει να συμβεί έως τις 31 Αυγούστου, μετά θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο από την νομοθεσία πρόστιμο.

Επίσης να σημειωθεί θα μπορούν εφόσον αυτό απαιτείται να συνυποβάλλουν εκ νέου, μαζί με την διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα έντυπα Ε2 ή και Ε3 τα οποία
συνοδεύουν το έντυπο Ε1.

Στην περίπτωση εκείνη που ο φορολογούμενος προχωρήσει στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα έντυπα (Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση που πρόκειται να
υποβληθεί.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να συμπληρώσει από την αρχή την δήλωσή του, παρά μόνο να τροποποιήσει τα σημεία της δήλωσης που υπέβαλε αρχικά και στα οποία διαπίστωσε λάθη, κενά ή παραλείψεις.

Η νέα δήλωση που θα προκύψει μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων θα αντικαταστήσει την αρχική δήλωση, θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα. Στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr θα αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης αλλά και το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω στην περίπτωση που η τροποιητική δήλωση, υποβληθεί εντός των προθεσμιών που προβλέπονται, τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ.

Στην αντίθετη περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμα η φορολογική δήλωση και στη συνέχεια υποβληθεί τροποποιητική τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με το προβλεπόμενο πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 100 – 500 ευρώ.

Ας δούμε τις περιπτώσεις εκείνες που δεν επιβάλλονται πρόστιμα:

-Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον εργοδότη. Ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση και δεν βαρύνεται με πρόστιμο.

-Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.

-Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.

-Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).

-Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.

-Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN

-Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.

newsit.grgooglenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith