Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης για τις εργατικές κατοικίες Αγίου Αντωνίου και Ρηγανά Αγρινίου

ergatikerhgana

Ερώτηση κατέθεσαν στην Ελληνική Βουλή και προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, Απόστολος Αβδελάς, Βουλευτής Α ́ Θεσσαλονίκης και Κωνσταντίνος Χήτας, Βουλευτής Β ́ Θεσσαλονίκης σχετικά με το θέμα «Ανάπλαση του οικισμού εργατικών κατοικιών Ενορίας Αγίου Αντωνίου και Ρηγανά Αγρινίου». Πιο συγκεκριμένα ρωτούν:

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Συσσωρευμένα και χρονίζοντα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών της Ενορίας Αγίου Αντωνίου και της ευρύτερης περιοχής του Ρηγανά Αγρινίου. Τα προβλήματα αυτά δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκαν εν τη γενέσει τους με αποτέλεσμα να έχουν επιδεινωθεί πλέον σημαντικά και να υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών της συγκεκριμένης περιοχής. Συγκεκριμένα, η αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων κρίνεται επιβεβλημένη τόσο στους κεντρικούς δρόμους του οικισμού όσο και στις κάθετες οδούς, καθώς η ύπαρξη πελώριων λάκκων και εκτεταμένων ανωμαλιών στο οδόστρωμα δημιουργεί αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας ως προς την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων μεταξύ των διερχόμενων αυτοκινήτων αλλά και των πεζών. Αντίστοιχα επίσης πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποκατάσταση των πεζοδρομίων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και χωρίς κινδύνους μετακίνηση των πεζών. Αναγκαία κρίνεται επίσης και η αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού σε ολόκληρο τον οικισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής φωτισμός για την αποφυγή πιθανών δυστυχημάτων. Η απουσία αποχετευτικού συστήματος ομβρίων και αντιπλημμυρικών έργων έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή καταγραφή φθορών και καταστροφών έργων υποδομής, όπως δρόμων και πεζοδρομίων. Αποτέλεσμα αυτών είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η δυσκολία στην κίνηση των πεζών, ειδικά πέριξ των σχολικών κτηρίων. Απαραίτητος είναι επίσης και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες φθορές στους παλιούς και κακοσυντηρημένους αγωγούς ύδρευσης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συχνές διαρροές ύδατος αλλά και μεγάλης διάρκειας διακοπές της υδροδότησης των οικιών, ειδικότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα σε ενέργειες, προκειμένου να αναπλαστεί ο οικισμός εργατικών κατοικιών της Ενορίας Αγίου Αντωνίου και της ευρύτερης περιοχής του Ρηγανά Αγρινίου στα παρακάτω σημεία, όπως αποκατάσταση οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή αποχετευτικού συστήματος ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

zenith