Εργασίες ύψους 9,5 εκ. ευρώ για τη συντήρηση και αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

20220713 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΤΝΙΑΣ

Στην υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και αποκατάστασης φθορών και βλαβών, προχώρησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΔΕ και αφορά στην άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στους ασφαλτοτάπητες καθώς και σε άλλες, χωματουργικές και τεχνικές εργασίες, τοποθετήσεις σημάνσεων και αποκατάστασης κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων, καθαρισμούς και αποκαταστάσεις σε αποχετευτικά δίκτυα οδών, κλπ.
Οι επεμβάσεις αφορούν κυρίως στα παρακάτω οδικά τμήματα, αρμοδιότητας συντήρησης της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας:
• Ναύπακτος-Άνω Χώρα (δια Τερψιθέας-Ελατούς)
• Ναύπακτος-Θέρμο (δια Γέφυρας Μπανιά-Σιταράλωνα)
• Μοναστηράκι-Θύριο έως Ε.Ο Αμφιλοχίας-Βόνιτσας
• Πλαγιά-Περατιά έως Ε.Ο Βόνιτσας-Λευκάδας
• Αγριλιά-Ελληνικά- Άνω Κεράσοβο
• Επί μέρους μικρά οδικά τμήματα της ΠΕ Αιτ/νίας, που χρειάζονται αποκατάσταση και θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες:
• Χωματουργικών, με καθαρισμούς τάφρων, φρεατίων, αγωγών ομβρίων, πρανών, ερεισμάτων, διάνοιξη-διαμόρφωση τάφρων, επανακατασκευή επιχωμάτων, άρση καταπτώσεων, εργασίες για την άμεση αντιμετώπιση επειγουσών και απρόβλεπτων περιστάσεων κλπ.
• Τεχνικών έργων, περιορισμένης εκτάσεως σε θέσεις βλαβών, με κατασκευή τάφρων, ρείθρων, φρεατίων ,τοίχων (είτε με σκυρόδεμα ,είτε με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια) κλπ
• Οδοστρωσίας, με τοπικές εξυγιάνσεις για αποκατάσταση καθιζήσεων και ενίσχυση εδαφικού υποβάθρου όπου απαιτείται, κατασκευή στραγγιστηρίων όπου κριθεί απαραίτητο, κλπ.
• Ασφαλτικών, με εργασίες αποκατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα-απόξεση ασφαλτικού- κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους-επούλωση λάκκων με θερμό ασφαλτόμιγμα-,ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας -επούλωση λάκκων με ψυχρό ασφαλτόμιγμα κλπ.
• Σήμανσης και ασφάλειας, με εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων στηθαίων, με προτεραιότητα στις θέσεις υφιστάμενων τεχνικών και κατά επιλογή της υπηρεσίας, αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων γεφυρών, τοποθέτηση νέων στηθαίων, τοποθέτηση πληροφοριακών ρυθμιστικών και επικίνδυνων θέσεων πινακίδων, τοποθέτηση οριοδεικτών και διαγράμμιση του νέου οδοστρώματος.
• Οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, από την δράση έντονων καιρικών φαινομένων ή άλλων αιτιών που πιθανών παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης.googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith