ΕΡΓΑΝΗ: Ξεκινούν οι αιτήσεις αναστολής συμβάσεων

thlergasia

Διαθέσιμο για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Κρήτη και για τον κλάδο γουνοποιίας είναι από σήμερα Πέμπτη 5/1 το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για την υποβολή αιτήσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων.

Πιο αναλυτικά, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο από σήμερα για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 στις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες υπέστησαν υλικές ζημιές και πιστοποιούνται ως πληγείσες από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα, για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για το χρονικό διάστημα 1/1/2023 – 14/1/2023, βάσει του άρθρου 48 του ν.4997/2022 (Α΄219).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός του χρονικού διαστήματος από 5/1/2023 έως και 14/1/2023.

Σημειώνεται πως οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και τη 14η/10/2022.

Επιπλέον, από 5/1/2023 έως και 14/1/2023 θα μπορούν να υποβάλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μονομερείς δηλώσεις εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 στις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης (οι οποίες υπέστησαν υλικές ζημιές και πιστοποιούνται ως πληγείσες από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία εντός του χρονικού διαστήματος από τη 15η.10.2022 μέχρι και την 25η.11.2022, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4997/2022 (Α΄219).

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι καθίστανται δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι για το ίδιο διάστημα δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται απολογιστικά ανά μήνα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (κλικ εδώ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

Τέλος, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο από 5/1/2023 στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Ιανουάριο 2023.

Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2023 έως και 14/1/2023, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 5/1/2023 έως και 14/1/2023.

Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 15/1/2023 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

cnn.gr

zenith