Έργα ανάπλασης προϋπολογισμού 3.472.000 ευρώ στο Δήμο Θέρμου

331481465 152234600707001 934420279201196062 n

Έγκριση σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή δήμου ΘΕΡΜΟΥ του τρόπου εκτέλεσης, με καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ», προϋπολογισμού 3.472.000 ευρώ !
Το έργο αυτό αφορά αναπλάσεις σε έντεκα (11) χωριά του δήμου μας , των οποίων οι κοινόχρηστοι κεντρικοί εμβληματικοί χώροι θα αλλάξουν όψη . Η μελέτη εκπονήθηκε από τον δήμο Θέρμου και χρηματοδοτείται το έργο με πόρους , από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας !

zenith