Έργα αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας

erga

Ως Δημοτική Αρχή παλεύουμε και κατακτούμε συνεχώς νέα έργα για την ανάπτυξη και βελτίωση του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Μεριμνούμε για την βελτίωση της καθημερινότητας των Δημοτών μας με έργα που συμβάλλουν στη διευκόλυνση της ζωής τους. Κατορθώσαμε την επιτυχή αξιολόγηση και την ένταξή μας (νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ), μια σειρά νέων έργων αγροτικής οδοποιίας(προηγούμενο έργο πρόγραμμα Τρίτσης 4.450.000 με τίτλο : Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές περιοχές Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας).
•Εκσυγχρονισμός οδών πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ΔΕ Παλαίρου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας 1.000.000€.
•Αγροτική οδοποιία Μοναστηρακίου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας 500.000€.
Επιπροσθέτως,να αναφερθεί, ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες,οι οποίες προβλέπονται για να καταλήξουμε στα κάτωθι:
✓Η έναρξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στις 25/11/2022.
✓Η λήξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα διενεργηθεί στις 14/12/2022.
✓Η αποσφράγιση στις 19/12/2022.
Να τονιστεί, ότι η Πάλαιρος, το Μοναστηράκι,καθώς και η ευρύτερη περιοχή αποτελούν ένα μέρος στο οποίο οι κάτοικοι ασχολούνται με τους πρωτογενείς τομείς παραγωγής,όπως είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, συνεπώς έργα σαν και αυτό διευκολύνουν τις καθημερινές ανάγκες τους, προσφέροντάς τους ευκολότερη πρόσβαση στα αγροτεμάχιά τους.
Ως Δημοτική Αρχή βρισκόμαστε πάντα κοντά στους Δημότες μας!
Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας και διεκδικούμε, χρηματοδοτήσεις, μέσω των οποίων υλοποιούμε έργα στον πρωτογενή τομέα προς όφελος των Δημοτών μας.
Να επισημανθεί , ότι με την υλοποίηση των παραπάνω έργων και όχι μόνο θα είμαστε ο Δήμος με τους πιο πολλούς ασφαλτοστρωμένους αγροτικούς δρόμους.
Είμαστε πάντα, κοντά στους Δημότες μας δίνοντας λύσεις στα προβλήματά τους!
Δύναμη Πολιτών Συνεχίζουμε!

Δήμαρχος Ακτίου- Βόνιτσας
Γεώργιος – Θεόδωρος Αποστολάκης.

zenith