Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για προβλήματα στο Εξοικονομώ 2021

Επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας έστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με προβλήματα στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021.

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Στις 30/08/2021 εκδόθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» και στις 10/12/2021 εκδόθηκε η με ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849 (ΦΕΚ Β’ 5778/10.12.2021) Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»

Μέχρι σήμερα 20/10/2023 δεν είναι δυνατή γραφειοκρατικά η υποβολή αιτήματος δανειοδότησης για τους ωφελούμενους κατηγορίας 1 (χαμηλού εισοδήματος) με εγγυοδοσία του Δημοσίου (άρθρο 4.3β της προκήρυξης) με αποτέλεσμα την μη δυνατότητα υλοποίησης των έργων αυτών που ανάγονται κατ’ εκτίμηση σε 20%-25% του συνολικού κύκλου εργασιών «Εξοικονομώ 2021» και επηρεάζει όπως καταλαβαίνεται συμπολίτες μας που δεν έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν στις απαραίτητες δράσεις, πέραν του ότι δυσχεραίνει την προσπάθεια της χώρας για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας. Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν η αντιμετώπιση του ζητήματος από μεριά σας το συντομότερο δυνατόν.

Επίσης ο έλεγχος/αποπληρωμή/εξόφληση όλων των ήδη κατασκευασθέντων έργων με την διενέργεια της Β΄ ενεργειακής επιθεώρησης (άρθρο 7.3 σελ 81 της προκήρυξης) δεν προχωράει λόγω μη λειτουργίας του συστήματος πραγματοποίησης κλήρωσης ενεργειακών επιθεωρητών. Δεδομένης της μεγάλης δυσλειτουργίας που παρατηρείται καθώς και τα προβλήματα ρευστότητας των προμηθευτών που δεν εξοφλούνται για τις εργασίες που ολοκλήρωσαν θα πρέπει είτε άμεσα να λειτουργήσει το σύστημα κλήρωσης είτε εναλλακτικά να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να προσλάβουν ενεργειακό επιθεωρητή για την διενέργεια της Β΄ενεργειακής επιθεώρησης.

Με εκτίμηση,

Για την Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. /Τμήμα Ν. Αιτωλ/νίας
Ο Πρόεδρος

Μπλέτσας Στυλιανός»googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith