Ένωση Στρατιωτικών Αιτωλ/νίας: Δράσεις για το οργανόγραμμα της βάσης στο Άκτιο

epseat

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ)
ανακοινώνει ότι κατά τον μήνα Σεπτέμβριο προχώρησε σε μία σειρά δράσεων με στόχο
να αναδειχθεί, για άλλη μια φορά, τα προβλήματα που δημιουργούνται από το
υφιστάμενο οργανόγραμμα της στρατιωτικής βάσης του Ακτίου. Με το τελευταίο έγγραφό
μας τονίσαμε τόσο τις αδικίες που συντελούνται στις ετήσιες μεταθέσεις, όσο και τον
κίνδυνο για αδυναμία εφαρμογής του σχετικού πλαισίου συνεργασίας, με αντίκτυπο στην
εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού αερολιμένα.
https://espeait.pomens.gr/enimerosi/epistoles/756-sto-perithorio-kai-fetos-oi-stratiotikoi-tou-aktiou
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της ̈Ενωσης πραγματοποίησε μια σειρά
συναντήσεων – ενημερώσεων σε έτερους φορείς (Ενώσεις Ξενοδόχων, επιχειρήσεις)
που επηρεάζονται θετικά από την ραγδαία αύξηση (άνω του 24%) της επιβατικής
κίνησης στον πολιτικό αερολιμένα. Ο τουρισμός αποτελεί την πιο σημαντική πηγή
εσόδων για τις επιχειρήσεις της περιοχής ενώ στηρίζονται απόλυτα και όλες οι
ξενοδοχειακές μονάδες στις πόλεις πλησίον του Αεροδρομίου. Όλοι αντιλαμβάνονται την
σπουδαιότητα της συγκεκριμένης επένδυσης που πραγματοποιείται από την εταιρεία
<> και δεν επιτρέπεται σε κανέναν μας να προσπερνά οποιαδήποτε
προβλήματα σχετικά με την λειτουργία του πολιτικού αερολιμένα.
Η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον που επέδειξαν φορείς του Τουρισμού και των
επιχειρήσεων είναι κομβική, ενώ η προσπάθεια όλων μας για επίλυση των
προβλημάτων έχει έναν κοινό στόχο. Πλήρης εφαρμογή του πλαισίου συνεργασίας
μεταξύ της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α), ΥΠΑ και εταιρείας ώστε να διασφαλιστεί η
εξυπηρέτηση των πολιτικών πτήσεων, η ασφάλεια – λειτουργία των κοινών υποδομών
και κατά συνέπεια η αυξητική τάση στην τουριστική κίνηση μέσω του Αερολιμένα.
Παράλληλα το Δ.Σ ενημέρωσε ξανά τους Βουλευτές και ανέλυσε ποια είναι η
σημερινή κατάσταση, ενώ επισήμανε τις δεσμεύσεις του κ. ΥΕΘΑ, τον Φεβρουάριο 2020,

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2016

για μελλοντική αναβάθμιση της στρατιωτικής βάσης λόγω και της δεδομένης
αναβάθμισης του πολιτικού αερολιμένα.
https://drive.google.com/file/d/1hG9LLZiiGxCpFG8Pz_041Ypk2pYBI1_i/view
Εν τέλει και σε συνέχεια των προηγούμενων ενημερώσεων σε έτερους φορείς,
πραγματοποιήθηκε διήμερη επίσκεψη μελών του Δ.Σ στην Αθήνα και υλοποιήθηκαν
συναντήσεις στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Τουρισμού προκειμένου να ολοκληρωθεί ο
κύκλος επαφών με όσους σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τα οφέλη της τουριστικής
κίνησης στον αερολιμένα. Επιπρόσθετα είχαμε την δια ζώσης συζήτηση με τον Πρόεδρο
της Ομοσπονδίας μας – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. – κ. Ρώτα Δημήτριο, όπου θέσαμε εκ’ νέου την
σοβαρότητα του θέματος και την ανάγκη να ενημερωθεί άμεσα και δια ζώσης η
στρατιωτική Ηγεσία της Π.Α. με στόχο να υπάρξει επίλυση το ταχύτερο δυνατόν. Ο κ.
Ρώτας μας διαβεβαίωσε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει εκ’ νέου ανάδειξη του
προβλήματος στην Στρατιωτική Ηγεσία της Π.Α. ενώ μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν
ενδείξεις – πληροφορίες ότι το θέμα εξετάζεται θετικά από τους αρμόδιους επιτελείς του
ΓΕΑ.
Αγαπητά μέλη,
σας διαβεβαιώνουμε ότι οι προσπάθειες του Δ.Σ. δεν θα σταματήσουν και οι
ενέργειες μας θα είναι συνεχής, ουσιαστικές και στοχευμένες μέχρι τελικής επίλυσης των
αδικιών που βιώνουμε τα τελευταία 4 χρόνια κατά τον προγραμματισμό των ετήσιων
μεταθέσεων. Πιστεύουμε ότι πλέον ήρθε η στιγμή όπου το στρατιωτικό Α/Δ του Ακτίου θα
αποκτήσει το οργανόγραμμα (Π.Ο.Υ) που δεν θα αδικεί και θα καλύπτει τις πραγματικές
ανάγκες της Μονάδας.

.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Χονδρογιάννης Βασίλειος Λεμονιάς Απόστολος
6983505262 6983511103

zenith