Ενημερωτική δράση στο Αγρίνιο σε γονείς και παιδιά Ρομά για την σχολική ένταξη

img 20230911 133442 (1) για δημοσίευση

Το πρόγραμμα «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια της ενίσχυσης της ένταξης και συμμετοχής Ρομά μαθητών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς και της υποστήριξης των οικογενειών , πραγματοποίησε δράσεις ενημέρωσης–ευαισθητοποίησης και διάθεσης σχολικών ειδών για τη νέα σχολική χρονιά.
img 20230911 131620 για δημοσίευση
Στις συναντήσεις με τους γονείς έγινε αναφορά: στην σημασία της επικοινωνίας γονέα-σχολείου, στους τρόπους διαχείρισης περιπτώσεων όπου τα παιδιά έχουν δυσκολίες να αποχωριστούν την οικογένεια, στην σπουδαιότητα της θετικής στάσης των γονέων για την προσαρμογή των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον μοιράστηκαν σχολικά είδη.

Ευχαριστούμε το 13ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου και το 14ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου για τη διάθεση του χώρου και τη συνεργασία.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, με κωδ. ΟΠΣ 5049099.googlenews

Ακολουθήστε το Agrinio2Day  στο Google News


zenith